Finansai

1,8 mln. Eurų paskata jauniems verslams kurti aukštos pridėtinės vertės produktus

Jauniems ar mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) patirties neturintiems verslams skiriama finansinė pagalba ir suteikiama galimybė įgyti konkurencinį pranašumą rinkoje. Į paskelbto 1,8 mln. Eur vertės kvietimo lėšas gali pretenduoti Lietuvos Vidurio ir vakarų regione veikiantys jauni ar MTEP anksčiau nevykdę verslai. Pareiškėjai gali sulaukti iki 200 tūkst. Eur finansavimo savo MTEP projektams įgyvendinti.

„Šiuo kvietimu siekiame padrąsinti ne sostinės regione veikiančius verslus imtis MTEP projektų, kurie gali gąsdinti tiek savo sudėtingumu, tiek įgyvendinimo kaštais. Pasinaudoti šia priemone gali pradedantys arba MTEP veiklų iki šiol nebandę verslininkai. Juos skatiname kurti naujus aukštos pridėtinės vertės produktus, sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę ir bandomųjų produktų gamybą bei parengimą rinkai“, – teigia Gintarė Kuncaitytė, Inovacijų agentūros Investicijų valdymo departamento direktorės pavaduotoja.

Pradedantys inovatoriai – tai ne ilgiau kaip metus veikiančios bendrovės, tačiau turinčios ne mažesnes kaip 3 tūkst. Eur veiklos pajamas. Taip pat tai bendrovės, kurios neturi ankstesnės patirties MTEP srityje, bet veikia ilgiau nei metus bei turi ne mažesnes kaip 3 tūkst. Eur veiklos pajamas.

Naujasis kvietimas yra pasibaigusių kvietimų Eksperimentas ir Intelektas atitikmuo. Pastarieji kvietimai vyko 2014 – 2020 m. periodu, viso finansuoti 503 projektai, jiems suteikta daugiau nei 310,2 mln. Eur finansavimo. Šiuo metu 259 projektai yra baigti, 218 projektų dar tebevyksta. Naujai paskelbtas kvietimas Inostartas turės keletą skirtumų.

„Kvietime InoStartas nebelieka galimybės statytis pastatus ir pirktis įrangą, reikalingą MTEP veikloms atlikti. Vietoje to, galima finansuoti turimų ar įmonės savomis lėšomis naujai įsigytų įrengimų nusidėvėjimą ar nuomą. Taip pat, atsirado papildoma veikla, kurios nebuvo ankstesniuose kvietimuose – sukurto produkto parengimas rinkai. Nors ši veikla nebėra priskiriama MTEP, ji yra ne mažiau svarbi ir reikalinga prieš pradedant naujo produkto gamybą. Parengimas rinkai apima papildomus produkto bandymus, standartizavimą, instrukcijų parengimą ar kitas svarbias priemones“, – teigia Inga Lukošiūnaitė, Mokslo ir inovacijų projektų skyriaus vadovė.

Paraiškų teikėjai kartu su projekto įgyvendinimo planu turi pateikti ir MTEP verslo planą, o projekto veiklas įgyvendinti ne vėliau kaip per 18 mėnesių.

„Svarbu atkreipti dėmesį, kad tarp tinkamų finansuoti išlaidų yra ir konsultacijos dėl MTEP projekto veiklų, todėl žinių stoka neturėtų užkirsti kelio moksliniams projektams įgyvendinti. Tarp kitų finansuojamų išlaidų yra MTEP paslaugų įsigijimas iš išorės šaltinių, reikalingo MTEP veikloms naudojimo turto nusidėvėjimo sąnaudos, projektą vykdančio personalo darbo užmokestis, komandiruočių, patentavimo išlaidos ar kitos panašios išlaidos. Spektras išties platus, tad kviečiame konsultuotis ir daugiau sužinoti apie šias naujojo MTEP kvietimo galimybes“, – sako I. Lukošiūnaitė.

Kvietimas „InoStartas – tai dar viena priemonė iš suplanuoto 1 mlrd. eurų plano Lietuvos ekonomikai skatinti. 2023 m. pradžioje laukiami dar du kvietimai pažengusiems ir brandiems inovatoriams – InoPažanga ir InoBranda. Pastarosios priemonės bus panašios į Inostartą, tik leis pretenduoti į didesnes sumas ir turės kiek kitokius reikalavimus pareiškėjams.

Priemonę administruoja Inovacijų agentūra. Paraiškas finansavimui gauti galima teikti iki 2023 m. kovo 31 d.

2023 m. sausio 11 d., Inovacijų agentūra kviečia į nuotolinius mokymus skirtus „InoStartas“ kvietimu besidomintiems verslininkams. Registruotis galima internetu.

Visa informacija apie priemonę, Inovacijų agentūros tinklalapyje.

Pranešimą paskelbė: Jolita Mažeikiėnė, Inovacijų agentūra, Všį

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)