Finansai

AB „Linas Agro Group“ valdyba patvirtino Dividendų politiką

AB „Linas Agro Group“ valdyba 2023 m. birželio 15 d. patvirtino bendrovės Dividendų politiką.

AB „Linas Agro Group“ valdo 70 žemės ūkio verslo ir maisto įmonių grupę. Pagal patvirtintą Dividendų politiką dividendams kasmet siūloma skirti ne mažiau nei 20 proc. nuo konsoliduotojo grupės praėjusių metų grynojo pelno.

„Patvirtinta Dividendų politika turėtų prisidėti prie bendrovės vertės didinimo: ji sudarys sąlygas grupei toliau augti ir kartu turėtų patenkinti akcininkų lūkesčius kasmet gauti grąžą“, – sako AB „Linas Agro Group“ finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Pasak M. Šileikos, turėdama tokį veiklų portfelį, kaip dabar, Bendrovė kasmet sieks generuoti 70–90 mln. dydžio konsoliduotą pelną prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) ir pasiekti 12 % grąžą nuo įmonės naudojamo kapitalo. 

„Svarbūs ir kiti tikslai. Išaugus palūkanoms, itin reikšmingais tampa skolos lygio rodikliai – pavyzdžiui, grynosios finansinės skolos, papildomai koreguotos greitai parduodamomis atsargomis (angl. RMI – Readily marketable inventories), ir EBITDA santykis – Grupė ir toliau sieks, kad pastarasis išliktų ne didesnis nei 4.

Šiuos tikslus išsikėlėme ateinantiems ketveriems metams, per kuriuos turime ambiciją lyderiauti žemdirbių aptarnavimo versle, efektyviai vystyti  prekybą žaliavomis, toliau aktyviai plėsti maisto verslų portfelį. Visi šie tikslai yra pasiekiami ir duoda gerą pagrindą įmonės vertės kūrimui. Todėl aiškiai komunikuojame investuotojams, kokios dividendų grąžos galima tikėtis,“ – sako. M. Šileika.

Apie AB „Linas Agro Group“

AB „Linas Agro Group“ valdomoje 70 žemės ūkio verslo ir maisto įmonių grupėje dirba beveik 5 tūkst. darbuotojų. Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 d. Konsoliduotos Grupės pajamos per devynis 2022–2023 finansinių metų mėnesius viršijo  1,5 mlrd. Eur,  grynasis pelnas buvo 25 mln. Eur.

Papildomą informaciją suteiks:

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika

Mob. +370 619 19 403
E.p. m.sileika@linasagro.lt

Pranešimą paskelbė: Jorinta Zolubaitė, AB Linas Agro Group

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)