Finansai

AUTOMOBILIŲ PREKYBOS ATSTOVAMS LEISTA VYKDYTI SANDORĮ

Suomijos bendrovė „Auto-Bon Oy“ galės vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. Estijos įmonės „Veho Eesti AS“ akcijų ir įgyjant vienvaldę jos kontrolę. Leidimą šiam sandoriui davė Konkurencijos taryba.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2019 m. gruodžio 13 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Per susijusias Estijoje ir Suomijoje registruotas įmones „Auto-Bon Oy“ Lietuvoje užsiima „Hyundai“, „Suzuki“, „Ssangyong“, „Peugeot“, „Isuzu“ markių komercinių ir keleivinių automobilių bei atsarginių dalių didmenine prekyba.

„Veho Eesti AS“ Lietuvoje vykdo „Citroën“ markės komercinių ir keleivinių automobilių bei atsarginių dalių didmeninę prekybą.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 8, iš jų šiandien: 1.)