Finansai

Baigiasi kvietimas teikti paraiškas investicijoms į AEI

Gegužės 4 dieną, pirmadienį, baigiasi terminas teikti ES investicijų paraiškas pagal Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) administruojamą priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Įmonės, norinčios įsidiegti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) efektyvesnio panaudojimo technologijas, šią dieną dar gali suskubti pateikti paraiškas.

Ši priemonė atliepia Lietuvos įsipareigojimus ES prioriteto „Žalesnė Lietuva“ uždaviniams: skatinti naudoti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones; skatinti naudoti atsinaujinančiąją energiją; kurti pažangiąsias elektros energijos sistemas ir tinklus, taip pat energijos kaupimo vietos lygmeniu sprendimus; skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos prevenciją ir atsparumą nelaimėms; skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos; skatinti tvarią vandentvarką; skatinti biologinę įvairovę, žaliąją infrastruktūrą miesto aplinkoje ir mažinti taršą.

Europos Komisija yra numačiusi, jog reikia imtis neatidėliotinų ir drąsių veiksmų kovojant su klimato kaita ir Europą padaryti neutralia klimato atžvilgiu. Mūsų šaliai itin svarbu toliau skatinti energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir AEI dalį galutiniame vartojime bei transporto sektoriuje. Todėl buvo suteikta papildoma galimybė Lietuvos pramonės įmonėms pasinaudoti ES investicijomis pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Šios investicijos gali būti skiriamos, kad verslo įmonės galėtų įsidiegti naujas AEI efektyvesnio panaudojimo technologijas, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir esant galimybei perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus“, – sakė LVPA direktorius Aurimas Pautienius-Želvys.

Šiuo metu yra pats metas siūlyti sprendimus, kaip bus įgyvendintas nulinės anglies dioksido emisijos tikslas – siekis visiškai neteršti aplinkos negaminant atliekų ir nenaudojant iškastinio kuro gamybos: iki 2050 m. visą elektros energiją Lietuvoje numatyta pagaminti iš AEI. Vienas tokių gerųjų pavyzdžių yra akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ iniciatyva.

„Ši bendrovė įgyvendino projektą, kurio tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Tokie pavyzdžiui rodo, kad AEI plėtros srityje galime pasiekti gerų rezultatų dirbdami išvien“, – teigė LVPA vadovas.

Bendrovė pagal ES regioninės plėtros fondo priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ įgyvendino projektą „AB Rokiškio sūris naudojamų energijos gamybos šaltinių optimizavimas“. Bendra projekto vertė – 700.528,00 EUR, skirtos ES struktūrinės paramos lėšos – 416.814,00 EUR. Projekto metu įdiegti modernūs vanduo-vanduo šilumos siurbliai, kurie mažina gaminamos ir naudojamos energijos savikainą įmonėje ir prisideda prie įmonės veiklos efektyvumo, darbo sąlygų įmonėje pagerinimo ir įmonės konkurencingumo didinimo. Projektas yra naudingas ne tik įmonei, bet ir visai aplinkai, nes didėja atsinaujinančių energijos išteklių santykis bendrame energijos vartojimo balanse, mažėja oro tarša.

Pranešimą paskelbė: Rūta Grigolytė, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

(Perskaityta per mėnesį: 29, iš jų šiandien: 1.)