Finansai

Daina Kleponė. Paskaičiuokime verslo pusryčių Dubajuje investicinę grąžą

Verslo pusryčių Dubajuje istorija pagaliau atkreipė visų dėmesį į Lietuvos eksporto politikos įgyvendinimą ir visi sužinojo apie eksporto plėtros agentūros „Versli Lietuva“ organizuojamas verslo misijas, verslo forumus, tarptautinius renginius. Tokių renginių, skirtų eksporto skatinimui, tarptautinių ryšių mezgimui, potencialių verslo kontaktų paieškai, prieš pandemiją per metus suorganizuodavome apie pusšimtį. Įvairiose pasaulio šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje priimant užsienio verslo misijas.

Beje, eksporto skatinimui organizuojame ne tik verslo renginius, tai yra tik viena iš „Verslios Lietuvos“ įgyvendinamų eksporto skatinimo veiklų. Ilgametė „Verslios Lietuvos“ eksporto skatinimo patirtis rodo, kad vienos iš efektyviausių aukštos pridėtinės vertės eksportą skatinančių „Verslios Lietuvos“ paslaugų yra – individualios konsultacijos eksporto pradžios ir plėtros klausimais, eksporto skatinimo renginiai, prekybos partnerių paieška užsienyje, specializuoti, į eksportą orientuotų prekės ženklų kūrimo ir vystymo mokymai, eksporto lyderių programa „Sparnai“, eksporto diagnostika, įmonių dalyvavimas verslo misijose, tarptautinėse parodose, verslas verslui (angl. B2B) skirtuose renginiuose.

Šiuo metu viešojoje erdvėje plačiai eskaluojami verslo pusryčiai kaip tik ir buvo verslo misijos Dubajuje dalis, spalio 22 d. vykusio verslo forumo tęsinys kitą darbo dieną, spalio 24 d., kuri buvo dedikuota tik verslui – vyko apsikeitimas informacija apie verslo bendradarbiavimo galimybes, iš Dubajaus pusės buvo pristatytos galimybės Lietuvos verslui, iš Lietuvos pusės – mūsų sektorių potencialas ir sprendimai potencialiems verslo partneriams Dubajuje, tarp kurių, beje, buvo ir tarptautinių įmonių, veikiančių visame pasaulyje, verslo atstovai.

Šį verslo renginį organizavome kartu su partneriais, kad pasiektume maksimalų rezultatą – „Versli Lietuva“ su „Litfood“ rūpinosi Lietuvos verslininkų dalyvavimu, o LR žemės ūkio ir komercijos atašė LR ambasadoje Jungtiniuose Arabų Emyratuose kartu su šiame regione dirbančiais verslo konsultantais – potencialių ir Lietuvos verslo poreikius atitinkančių JAE esančių verslininkų kvietimu į šį renginį. Kaip jau buvo skelbta anksčiau, politinė delegacija šioje verslo susitikimų dienoje nedalyvavo ir pusryčiais nesivaišino. Kiekvienas renginiui išleistas euras buvo skirtas tik eksporto tikslams pasiekti, kaip ir visada.

Po kiekvienos verslo misijos joje dalyvaujančios įmonės yra apklausiamos, kad sužinotume, kiek potencialių partnerių joms pavyko sutikti, o dar du metus po suteiktos paslaugos sekame įmonės eksporto veiklos rezultatus ir skaičiuojame su „Verslios Lietuvos“ pagalba sudarytų eksporto kontraktų vertę. Esame suplanavę, kad 2021 m. mūsų klientų, pasinaudojusių eksporto skatinimo paslaugomis, kontraktų vertė sieks 30 mln. Eur. Šį rodiklį kasmet prognozuojame remiantis Pasaulio prekybos organizacijos (angl. World Trade Organization) tarptautinio tyrimo duomenimis, kad į eksporto skatinimą investuotas 1 Eur duoda 11 Eur grąžą. Tai reiškia, kad praėjusių metų eksportui skatinti skirtą biudžetą padauginame 11 kartų ir tikimės tokios investicinės grąžos ateinančiais metais.

Pavyzdžiui, 2020 m. duomenimis, su „Verslios Lietuvos“ eksporto skatinimo pagalba klientų sudarytų kontraktų vertė siekė 29,18 mln., kai planavome 30 mln. Eur pagal prieš tai buvusių metų investicijas į eksporto skatinimą. Rodiklis buvo pasiektas nepaisant pandeminių metų, nes buvo skaičiuojami rezultatai eksporto skatinimo veiklų, kurios vyko ne tik 2020 m., bet ir 2019 m., nes kontaktai kontraktais virto tik 2020 m. Rezultatai ne visada atsispindi tais pačiais metais, nes nuo pirmojo kontakto su potencialiu partneriu iki kontrakto pasirašymo kartais gali praeiti metai ir daugiau. Tiesa, duomenis apie pasirašytus kontraktus surenkame įmonių apklausos būdu, todėl tikėtina, kad mus pasiekia ne visa informacija, todėl investicinė grąžą ir eksporto skatinimo paslaugų efektas yra galimai kur kas didesnis nei planuojamas 1 Eur prie 11 Eur atsiperkamumas.

Pagal šią logiką nesunku paskaičiuoti, kad apie 4700 Eur kainavę verslo pusryčiai Dubajuje turi atnešti 51 700 Eur investicinę grąžą, o tai viso labo gali būti tik pats mažiausias vienkartinis prekių užsakymas iš Lietuvos į Dubajų. Po šio renginio įvykusias verslo sėkmės istorijas pradėsime gauti neanksčiau kaip kitais metais, o galutinius kontraktų rezultatus skaičiuosime 2023 m.

Jeigu įdomu, skaičiuokime eksporto skatinimo efektyvumą toliau ir giliau. Vien po verslo misijų ir tarptautinių verslo renginių, per strateginį „Verslios Lietuvos” veiklos laikotarpį 2016-2020 m., Lietuvos verslas iš viso pasirašė kontraktų už 53 mln. Eur. Palyginimui, per šį laikotarpį, „Verslios Lietuvos“ eksportui skatinti skirta biudžetas siekė 9,9 mln. Eur. Visoms priemonėms, ne tik verslo misijoms. Čia verta atkreipti dėmesį, kad Lietuvos skiriamas biudžetas eksportui skatinti yra vienas mažiausių Europoje, o eksporto ir BVP santykis yra vienas didžiausių – 80 proc.

Taip pat skaičiuojame,  kad „Verslios Lietuvos“ teikiamomis eksporto plėtros paslaugomis jau naudojasi beveik ketvirtadalis (23 proc.) visų lietuviškos kilmės prekių eksportuotojų, didžioji jų dalis yra smulkaus ir vidutinio verslo atstovai. Pernai, dvi iš trijų (61 proc.) eksportuojančių įmonių, kurios naudojosi eksporto plėtros paslaugomis, pripažino, kad gautos paslaugos prisidėjo prie jų eksporto sėkmės.

Šiame kontekste taip pat verta priminti, o nežinančius informuoti, kad „Verslios Lietuvos“ strateginiai tikslai ir veikla yra tiesiogiai susiję su bendra Lietuvos verslumo ir eksporto plėtros politika, vykdoma tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, todėl organizacijos veikla yra susieta su strateginiuose šalies dokumentuose suformuotomis verslumo bei eksporto skatinimo kryptimis ir tendencijomis. Be to, „Verslios Lietuvos“ strategija paremta Lietuvos verslo aplinkos ir įmonių konkurencingumo gerinimo poreikiu, įvertinant trumpalaikę ir ilgalaikę šalies makroekonominę raidą ES ir Baltijos šalių kontekste. Strateginės veiklos priemonių paketas yra koncentruotas padėti spręsti esminius verslumo, verslo aplinkos ir verslo tarptautiškumo iššūkius.

Pranešimą paskelbė: Jolita Mažeikienė, VšĮ „Versli Lietuva“
Daina Kleponė. Paskaičiuokime verslo pusryčių Dubajuje investicinę grąžą

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)