Finansai

Dėl planuojamų pasikeitimų „AUGA group“ vadovybėje

Siekdamas atnešti didžiausią vertę „AUGA group“ užtikrinant strategijos tęstinumą ir esamų veiklų priežiūrą, bei koncentruotis į didžiausią potencialą turinčios technologijų vystymo veiklos tiesioginį valdymą, „AUGA group“ generalinis direktorius Kęstutis Juščius ketina iš savo dabartinių pareigų pereiti į naujai renkamą „AUGA group“ valdybą. Jis tuo pačiu liks už technologijų plėtrą atsakingos grupės įmonės „AUGA Community“ vadovu.

„Norėčiau akcentuoti, kad nesitraukiu nuo „AUGA group“ veiklos, o priešingai – ketinu būti dar labiau į ją įsitraukęs. Būdamas vienu iš pagrindinių akcininkų, esu visokeriopai suinteresuotas „AUGA“ sėkme. Mano tikslas – susikoncentruoti tose srityse, kurios turi didžiausią poveikį „AUGA group“  strategijos įgyvendinimui ir jos ateities rezultatams, t.y. technologijų vystymui. Todėl toliau vadovausiu grupės įmonei „AUGA Community“, kuri yra atsakinga už žemės ūkio technologijų ir tvaraus ūkininkavimo standarto plėtrą. Dirbdamas „AUGA group“ valdyboje, galėsiu aukščiausiame lygyje dalyvauti strateginiame valdyme ir esamų verslo šakų priežiūroje. Tikiu, kad toks mano sprendimas atneš didžiausią naudą „AUGA group“, – komentuoja Kęstutis Juščius, „AUGA group“ generalinis direktorius.

2023 m. spalio 20 d. valdybos sprendimu, pereinamuoju laikotarpiu nuo 2023 m. lapkričio 7 d. laikinąja generaline direktore paskirta Elina Chodzkaitė-Barauskienė, kuri eis pareigas iki kol nauja valdyba išrinks naują generalinį direktorių. Tokiu būdu siekiama užtikrinti sklandžią kasdienę „AUGA group“ veiklą bei nuoseklų strategijos įgyvendinimą.

Elina Chodzkaitė-Barauskienė vadovauja „AUGA group“ Verslo plėtros bei inovacijų departamentui nuo 2019 m. Ji buvo viena pagrindinių dabartinės „AUGA group“ verslo strategijos kūrėjų ir iki šiol koordinuoja jos įgyvendinimą. E. Chodzkaitė-Barauskienė taip pat aktyviai prisidėjo prie naujo technologijų sklaidai palankaus verslo modelio kūrimo ir kartu su darbo grupe tęsia jo įgyvendinimą įmonių grupėje. Prieš prisijungdama prie „AUGA group“  veiklos, E. Chodzkaitė-Barauskienė 7 metus dirbo „Investuok Lietuvoje“ su didžiausiais užsienio kapitalo investuotojais gamybos ir gyvybės mokslų srityse. E. Chodzkaitė-Barauskienė yra baigusi bakalauro studijas Londono universiteto koledže (UCL) Jungtinėje Karalystėje bei magistro studijas Diplomatinėje Vienos akademijoje Austrijoje.

„Esu tikras, kad naujoji generalinė direktorė Elina Chodzkaitė-Barauskienė, turėdama reikalingas kompetencijas ir patirtį strategijos įgyvendinimo kontekste, tinkamai užtikrins kasdienę „AUGA group“ veiklą, jos tęstinumą ir atlieps esamų akcininkų lūkesčius. Skirdami laikinąjį „AUGA group“ generalinį direktorių sudarysime sąlygas naujai valdybai operatyviai įsilieti į „AUGA group“ veiklas ir turėti pakankamai laiko naujo generalinio direktoriaus paieškai, kuris tęs pradėtus darbus ir kurs vertę visoms suinteresuotosioms šalims“, – sako Dalius Misiūnas, „AUGA group“ valdybos pirmininkas.

Pranešimą paskelbė: Andrius Matuliauskas, Integrity PR, UAB

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)