Finansai

DUOTAS LEIDIMAS SANDORIUI KOMERCINIO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS RINKOJE

Konkurencijos taryba davė leidimą bendrovei „NDX Group“ įsigyti po 100 proc. įmonių „EECP Retail Properties II“ ir „EECP Retail Properties III“ akcijų bei perimti vienvaldę jų kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2022 m. lapkričio 11 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„NDX Group“ valdo antrinių įmonių, asocijuotos įmonės akcijas ir kitą finansinį turtą, įgyvendina investicinius projektus. Su bendrove susiję ūkio subjektai Lietuvoje užsiima didmenine ir el. mažmenine prekyba, vykdo prekybą statybinėmis medžiagomis, remonto ir buities prekėmis, taip pat – nespecializuotose maisto, gėrimų, tabako, vaistinių preparatų ir kitų prekių parduotuvėse. Įmonės užsiima ir viešojo maitinimo, investavimo, finansavimo, nekilnojamojo turto valdymo bei kita veikla.

„EECP Retail Properties II“, „EECP Retail Properties III“ ir su jomis susijusios bendrovės Lietuvoje nuomoja nuosavybės teise valdomo komercinio nekilnojamojo turto objektus.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)