Finansai

DVI ESTIJOS BENDROVĖS GALĖS VYKDYTI SANDORĮ

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją Estijos įmonei „UP Invest OÜ“ įsigyjant 100 proc. „OÜ Baltic Ticket Holdings“ akcijų ir tokiu būdu netiesiogiai įgyjant bendrovės „Nacionalinis bilietų platintojas“ vienvaldę kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2019 m. gruodžio 16 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„UP Invest OÜ“ vykdo kontroliuojančiosios bendrovės (holdingo) veiklą. Su ja susiję ūkio subjektai užsiima mažmenine prekyba veterinarijos prekėmis, vaistais, knygomis, didmenine prekyba medicinos pagalbos priemonėmis, taip pat restoranų, kino teatrų, investicine veikla ir kt.

„OÜ Baltic Ticket Holdings“ yra Estijoje registruota valdymo įmonė, kurios antrinės bendrovės teikia bilietų platinimo paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje. Su ja susijusi įmonė „Nacionalinis bilietų platintojas“ taip pat teikia bilietų platinimo paslaugas Lietuvoje.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 7, iš jų šiandien: 1.)