Finansai

E. Tumakova-Kuzmič. Kaip apsaugoti vadovų, atsakingų už AML įgyvendinimą, interesus?

Lietuvos bankui neseniai atlikus vienos elektroninių pinigų įstaigos patikrinimą ir nustačius su pinigų plovimu ir teroristų finansavimo prevencija (AML) susijusius pažeidimus, buvo skirta bauda ne tik įmonei, bet ir buvusiam jos vadovui bei už AML atsakingam valdybos nariui. Tai rodo, kad Lietuvos bankas griežtina savo poziciją šiuo klausimu ir rūpindamiesi finansų rinkos dalyvių atitiktimi, poveikio priemones (baudas) taiko ne tik juridiniams, bet ir fiziniams asmenims, o tai kelia klausimą, kaip pastarieji gali apsaugoti save nuo finansinių nuostolių, galinčių atsirasti vykdant profesinę veiklą, – teigia advokatų kontoros „TGS Baltic“ vyresnioji teisininkė, advokatė Evelina Tumakova-Kuzmič.

Tokioms pozicijoms, kaip už AML atsakingiems valdybos nariams, yra keliami itin aukšti kvalifikaciniai ir patirties reikalavimai, nes už šią sritį atsakingi asmenys yra kertiniai visų finansų įstaigų komandos nariai, kurie rūpinasi, kad įmonė ne tik atitiktų AML reglamentuojančius teisės aktus, bet ir gerąsias praktikas. Jie privalo stebėti potencialius pavojus ir suvaldyti rizikas, kontroliuoti, kad finansų įstaigos darbuotojai tinkamai nustatytų klientų tapatybę, atliktų mokėjimo operacijų stebėseną bei įgyvendintų kitus AML reikalavimus.

Ir nors tai pirmasis atvejis, kuomet poveikio priemonė už AML pažeidimus yra skiriama fiziniam asmeniui, t.y. valdybos nariui, pačios įmonės, gavusios baudą, neretai gali prašyti už AML atsakingo asmens ne tik paaiškinti, dėl kokių priežasčių nebuvo tinkamai įgyvendintos AML priemonės, bet kai kuriais atvejais netgi reikalauti, kad vadovas atlygintų nuostolius, kuriuos įstaiga patyrė dėl jo galimai netinkamai atliktų pareigų.

Kadangi už AML finansų įstaigose atsakingų asmenų atsakomybių sritis yra itin plati, o nuo žmogiškojo faktoriaus nėra apsaugotas nė vienas – nei vadovas, kad ir kokias aukštas pareigas jis užimtų, nei pati įmonė – patartina sudarant  sutartis su valdybos nariais, kurie bus atsakingi už itin jautrias įmonės darbo sritis, į jas įtraukti sąlygą, kad šis asmuo būtų apdraustas vadovaujančių asmenų civilinės atsakomybės draudimu.

Šis draudimas atlygintų nuostolius, kurie atsiranda:

  • apdraustajam (šiuo atveju AML vadovui) pagal taikytinus teisės aktus kaip asmeninė atsakomybė;
  • draudėjui (šiuo atveju finansų įstaigai), jei pagal teisės aktus už juos atsako apdraustasis;
  • administracines baudas, skirtas apdraustajam, atlikus oficialų tyrimą, ekspertizę ar panašią procedūrą, kurią atliko arba pavedė atlikti kompetentingos valstybinės institucijos, siekdamos ištirti draudėjo (finansų įstaigos) veiksmus;
  • teisines išlaidas pagrįstiems ir būtiniems mokesčiams, sąnaudoms ir teisinio atstovavimo išlaidoms, patirtoms apdraustajam ginantis nuo reikalavimo, kuriam taikoma draudimo apsauga, administracinės bylos išlaidas, baudžiamosios bylos išlaidas.

Šios sutartys suteiktų daugiau užtikrintumo už AML įgyvendinimą atsakingiems asmenims, apsaugotų juos nuo finansinės naštos, kylančios prireikus sumokėti paskirtą baudą. Toks draudimas taip pat leistų su didesniu pasitikėjimu kreiptis į teismą, rinktis stipriausius ir labiausiai patyrusius teisininkus, siekiant ginčyti paskirtą poveikio priemonę, kadangi teisinio atstovavimo išlaidos taip pat būtų padengtos.

Tokių sutarčių pagrindinis tikslas turėtų būti suteikti finansinę pagalbą tais atvejais, kai net ir atsakingai ir pagal nustatytus reikalavimus bei gerąją praktiką vykdant veiklą, atliekant savo funkcijas ir pareigas, vis tiek yra padaroma žala ar kokie nors kiti administraciniai, ekonominiai pažeidimai. Be to, svarbu paminėti, kad draudimo apsauga apima tik tuos atvejus, kai atsakingų asmenų veiksmai nėra tyčiniai, nėra veikimo sąmoningai siekiant neigiamų pasekmių, savanaudiškumo, neturima tikslo pažeisti įstatymo saugomas vertybes, išvengti įstatymu ar sutartimi nustatytos atsakomybės bei padarytos žalos atlyginimo.

Pranešimą paskelbė: Brigita Budrytė-Mačiulskienė, TGS Baltic
E. Tumakova-Kuzmič. Kaip apsaugoti vadovų, atsakingų už AML įgyvendinimą, interesus?

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)