Finansai

EIB ir Šiaulių bankas tęsia finansavimą energijos efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose paskoloms Lietuvoje

  • Pirmoji EIB garantija skirta tęsti investicijas į Lietuvos Vyriausybės Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą po svaraus investavimo iš JESSICA Kontroliuojančiojo fondo ir „Jessica II“ Fondų fondo.
  • Ši garantija sudarys galimybę renovuoti daugiau kaip 500 daugiabučių namų, taip padidinant 14 000 butų energijos efektyvumą ir pagerinant gyvenimo sąlygas juose. 

Europos investicijų bankas (EIB) ir Šiaulių bankas pasirašė garantijos sutartį, pagal kurią bus tęsiamas finansavimas energijos efektyvumą Lietuvos daugiabučiuose namuose gerinančioms renovacijoms. EIB Europos regioninės plėtros fondų (ERPF) lėšomis suteiks 30 mln. eurų garantiją Šiaulių bankui, kuris butų savininkams suteiks paskolų už 150 mln. eurų jų patalpų modernizavimui. 

Tai yra pirmoji garantija pagal Rizikos pasidalijimo fondą, kuris buvos įsteigtas 2016 m. siekiant maksimaliai padidinti turimas lėšas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai. Tokiu būdu renovacijos paskolų modelis Lietuvoje pereina nuo naudojimosi finansinių tarpininkų paslaugomis, išmokant ERPF ir nacionalines lėšas, link ERPF finansuojamos garantijos bankams, kurie naudos tik savo lėšas modernizavimo paskolų teikimui. Pastarasis žingsnis smarkiai padidins finansavimo sverto efektą, dėl to pigios paskolos pasieks dar daugiau namų ūkių.

„Man džiugu, jog mūsų požiūris į viešąsias investicijas tampa vis labiau atviras ir naujoviškas, o mūsų privatūs bankai vis labiau suinteresuoti privačių lėšų investavimu į nacionalinius prioritetus, tokius kaip energijos efektyvumas pastatuose. Norint pasiekti nustatytus energijos efektyvumo tikslus Lietuvoje yra būtina sutelkti atitinkamų valdžios institucijų ir privačių suinteresuotųjų šalių pastangas. Be to, tai yra pirmoji garantijos sutartis, pagal kurią daugiabučių modernizavimo projektų paskolos bus teikiamos išimtinai iš bankų privačių lėšų su ERPF garantija, o tai leis mums pasiekti pageidaujamą viešųjų finansų sverto poveikį ir suteiks galimybę finansuoti daugiau energijos efektyvumą namų ūkiuose gerinančių projektų ir būti mažiau priklausomais nuo ES fondų“, – sakė Finansų viceministrė Loreta Maskaliovienė.

Pasak Aplinkos viceministrės Rėdos Brandišauskienės, nuo Daugiabučių namų modernizavimo programos pradžios Lietuvoje atnaujinta daugiau kaip 2 500 daugiabučių arba 70 tūkst. butų, investicijos per šį laikotarpį siekia 600 mln. eurų.

„Savo veiklą pradėjęs Rizikos pasidalijimo fondas – reikšmingas žingsnis daugiabučių namų atnaujinimo programos finansavimo istorijoje. Tai, kad privataus kapitalo lėšos investuojamos į valstybės programą, rodo didžiulį komercinių bankų pasitikėjimą, o tai užtikrina efektyvesnį ir stabilesnį šios programos finansavimą”, – teigė Aplinkos viceministrė Rėda Brandišauskienė.

„Daugiabučių renovacijos programoje dalyvaujame nuo pat jos pradžios, tačiau ši sutartis ypač svarbi, – sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius. – Pirmą kartą renovacijos finansavimui pasitelkiama finansinė priemonė – rizikos pasidalijimas, suteikiant EIB garantiją Šiaulių banko paskoloms. Investuodamas 30 mln. eurų, EIB leis mums sukurti net penkis kartus didesnį paskolų portfelį, t. y. renovacijai paskolinti 150 mln. eurų, už kuriuos bus galima atnaujinti 500 daugiabučių. Taigi, tokia viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė leis maksimaliai įdarbinti Europos Sąjungos skiriamas lėšas renovacijos programai.“ 

„Lietuvos Vyriausybės daugiabučių namų modernizavimo programos, prie kurios vienas pirmųjų prisijungė EIB, dėka, jau beveik 50 tūkst. Lietuvos namų ūkių galėjo sumažinti savo sąskaitas už šildymą, – sakė EIB viceprezidentas Alexander Stubb. – Šia sutartimi mes pritrauksime daugiau finansavimo tiems, kurie nori atnaujinti savo namus ir pasiekti aukštesnį energijos efektyvumo lygį. Pastatai yra pagrindiniai CO2 šaltiniai, tad bet koks tokių teršalų sumažinimas gerokai padeda aplinkai.” 

Garantijos sutarties pasirašymas seka naujausią Šiaulių banko 50 mln. eurų prisidėjimą prie „Jessica II“ Fondų fondo, kuris buvo pasirašytas 2018 m. lapkričio 12 d. Šis papildomas Šiaulių banko ir EIB sutartas finansavimas leis atnaujinti bei pasiekti geresnių energijos vartojimo efektyvumo standartų dar 4 tūkst. butų.

Šiaulių bankas paskolas teiks daugiabučių namų atnaujinimui, įstatyme patvirtintoms priemonėms. Paskolos terminas – dvidešimt metų: pirmaisiais penkiais paskolos metais bus skaičiuojama 3 proc. fiksuota palūkanų norma, likusiais penkiolika metų – 3 proc. banko marža plius 6 mėn. EURIBOR (esant neigiamam EURIBOR, bus traktuojama, kad jis lygus 0).

Papildoma informacija:

Apie EIB

Europos investicijų bankas (EIB) yra ilgalaikių paskolų institucija, priklausanti valstybėms narėms. Prisidėdamas prie Europos Sąjungos veiklos tikslų, bankas teikia ilgalaikį finansavimą patikimoms investicijoms. Per pastaruosius penkerius metus EIB Lietuvoje suteikė 1,1 mlrd. eurų vertės kredito linijų  smulkiesiems ir vidutiniams verslams bei paskolų energijos, transporto ir paslaugų sektoriams.

EIB taip pat valdo 150 milijonų eurų „Jessica II“ fondų fondą, nuo kurio įkūrimo 2015 m. gegužę jau buvo renovuota apie 21 tūkst. butų maždaug 760-yje namų, o dar 10 tūkst. butų vyksta atnaujinimo darbai. Prieš „Jessica II“, EIB valdomas JESSICA Kontroliuojantysis fondas („Jessica I“) finansavo 1 055 daugiabučių namų, turinčių maždaug 29 500 butų, renovaciją. 2016 m. buvo įsteigtas Rizikos pasidalijimo fondas, kuris yra  naujausias ilgalaikio bendradarbiavimo tarp EIB ir LR Vyriausybės etapas gyvenamųjų namų energijos vartojimo efektyvumo didinimo srityje. Teikdamas garantijas, Rizikos pasidalijimo fondas sieks pritraukti 500 mln. eurų bankų lėšų modernizacijos paskoloms dar maždaug 1 700 daugiabučių renovuoti.

Apie Šiaulių banką

1992 m. įsteigtas Šiaulių bankas – didžiausias  lietuviško kapitalo bankas. Šiaulių bankas – stabiliai ir nuosekliai augantis finansinis partneris, ypatingą dėmesį skiriantis verslo finansavimo ir vartojimo finansavimo sprendimams. Šiaulių bankas klientus aptarnauja 63-iuose klientų aptarnavimo padaliniuose 38 Lietuvos miestuose. Banko akcijos įtrauktos į Nasdaq biržos Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą.

Šiaulių bankas į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą yra įsitraukęs nuo 2010 m. per JESSICA Kontroliuojantįjį fondą („JESSICA I“) ir „Jessica II“ Fondų fondą („Jessica II“). Bankas jau yra suteikęs modernizacijos paskolų už 215 mln. eurų ESIF lėšomis bei 231 mln. eurų savo lėšomis.

 

Pranešimą paskelbė: Mindaugas Biliauskas, UAB Headline agency

(Perskaityta per mėnesį: 3, iš jų šiandien: 1.)