Finansai

EK PATVIRTINO DAR DVI LIETUVOS INSTITUCIJŲ PRIEMONES KOVOJANT SU COVID-19 EKONOMINĖMIS PASEKMĖMIS

Balandžio 9 d. Europos Komisija priėmė sprendimą, kuriuo patvirtino finansų įstaigos „INVEGA“ planuojamų administruoti skatinamųjų finansinių priemonių „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ ir „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ suderinamumą su vidaus rinka.

Pagal abi valstybės pagalbos priemones parama bus teikiama paskolų su lengvatinėmis palūkanomis forma, vienu atveju – siekiant iš dalies padengti įmonių tiekėjų apyvartinių lėšų trūkumą, atsiradusi dėl pirkėjų neapmokėtų sąskaitų, kitu atveju – teikiant paskolas ūkio subjektams, labiausiai nukentėjusiems nuo COVID-19 protrūkio, būtiniausioms jų apyvartinėms lėšoms finansuoti.

Minėtoms priemonėms įgyvendinti iš viso skirta 150 mln. Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Paraiškų teikimas bus organizuojamas kvietimais, kurie bus skelbiami viešai interneto svetainėje www.invega.lt.

Primename, kad Konkurencijos taryba šiuo metu aktyviai konsultuoja valdžios institucijas dėl valstybės pagalbos  taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis. Kilus klausimų, prašoma kreiptis el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 8, iš jų šiandien: 1.)