Finansai

Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitetis – už spartesnį reikšmingų viešųjų duomenų atvėrimą

2019 m. gruodžio 2 d. pranešimas žiniasklaidai

Ekonomikos komiteto Aukštųjų technologijų, inovacijų ir skaitmeninės ekonomikos pakomitetis lapkričio 29 d. posėdyje diskutavo apie viešojo sektoriaus duomenų atvėrimą, užtikrinant pakartotinį jų panaudojimą. Posėdyje pristatytas atvirų duomenų projektas, aptarta dabartinė padėtis, iššūkiai ir ateities perspektyvos.

Diskusijoje dalyvavo Seimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Vyriausybės, Informacinės visuomenės plėtros komiteto, Registrų centro, asociacijos „Infobalt“ atstovai.

Posėdžio dalyviai dalijosi įžvalgomis apie viešojo ir privataus sektoriaus interesus, atvirų duomenų paklausą ir svarbą siekiant efektyvumo valstybės valdyme ir kuriant pridėtinę ekonominę, socialinę ar mokslinę vertę. Buvo konstatuota, kad pakartotinis viešojo sektoriaus duomenų panaudojimas atvertų plačias galimybes kurti naujus verslus ir darbo vietas, naujus veiklos modelius ir produktus, tačiau kol kas šis potencialas nėra išnaudojamas.

Pagal 2018 m. Europos duomenų portalo brandos vertinimą, Lietuva priskiriama sekėjų brandos grupei, kuriai priskiriamos šalys, pradėjusios vykdyti atvirų duomenų iniciatyvos veiklas, tačiau atvirų duomenų rinkinių ir panaudojimo atvejų skaičius yra žemas.

Lietuva užima 24 vietą iš 28 Europos šalių pagal atvirų duomenų iniciatyvos brandą (Lietuva 45,8 proc., ES vidurkis – 65 proc.). Kaip pagrindiniai apribojimai įvardijami: iniciatyvos valdymo organizacinės struktūros, institucijų motyvacijos atveriant duomenis, taip pat metodinės pagalbos ir dokumentacijos trūkumas, menkas duomenų iniciatyvos naudos supratimas ir teisinių apribojimų egzistavimas.

„Atvirų duomenų politika skatina pasitikėjimą valstybe ir padeda verslui kurti naujas paslaugas. Tačiau reikia vertinti duomenų atvėrimo poreikį ir svarbą – tik aukštos kokybės ir vertės duomenys gali prisidėti prie viešojo sektoriaus skaidrumo didinimo ir verslo plėtros,“ – sakė pakomitečio pirmininkė Rūta Miliūtė.

Posėdyje sutarta tęsti diskusijas apie duomenų atvėrimo politikos efektyvumą, viešojo sektoriaus pasirengimą tolimesniam duomenų atvėrimui ir ieškoti sprendimų, kaip tobulinti reikalingą teisinį reguliavimą.

 

Parengė Ekonomikos komiteto biuro patarėja Irina Jurkšuvienė

Tel. (8 5) 239 6708, el. p.Irina.Jurksuviene@lrs.lt

 

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 6, iš jų šiandien: 1.)