Finansai

„Eksperimentas“ paraiškų vertinimo rezultatai: teigiamai įvertintos 227 įmonių paraiškos

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įvertino šalies įmonių paraiškas pagal priemonę „Eksperimentas“ Nr. 1 ir Nr. 2, kuria siekiama paskatinti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos plėtrą (MTEP) ir pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerijai galutiniams sprendimams. Iš viso pagal „Eksperimentą“ teigiamai įvertintos 227 įmonių paraiškos, kurių prašoma finansavimo suma siekia 154,3 mln. Eur.

Inovatyvių projektų potencialas toliau auga

Iš viso buvo paskelbti du kvietimai pagal priemonę „Eksperimentas“, o jiems pasibaigus LVPA sulaukė 329 projektų paraiškų, iš kurių teigiamai įvertintos 227. Pirmuoju (Nr. 1) kvietimu pareiškėjais galėjo tapti visoje Lietuvoje veikiantys verslo atstovai. Pagal šį kvietimą LVPA sulaukė 262 paraiškų, teigiamai įvertintos 196, kurioms prašoma ES investicijų už 144,7 mln. Eur. Antrasis (Nr. 2) kvietimas buvo skirtas regioniniams projektams, įgyvendinamiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miesto bei rajono savivaldybes. Pagal šį kvietimą buvo sulaukta 67 paraiškų, teigiamai įvertinta 31 paraiška, kuriai prašoma investicijų suma – 9,6 mln. Eur. LVPA vadovas Aurimas Pautienius-Želvys teigia, kad šia strategine ES investicijų priemone siekiama didinti Lietuvos įmonių inovatyvumą ir konkurencingumą, kuriant naujus produktus ir technologijas.

„Šalies įmonių aktyvumas dalyvaujant „Eksperimento“ kvietimuose rodo didelį investavimo į MTEP projektus potencialą. Aktyviai įsitraukdamos į taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, įmonės galės išlaikyti darbuotojų užimtumą ir pasiruošti didesnei paklausai po dabar išgyvenamo sunkmečio, teikdamos sprendimus, produktus ir technologijas“, – pastebi A. Pautienius-Želvys.

Sumaniosios specializacijos rodikliai

Žvelgiant į tai, kaip šalies bendrovės pasiruošusios investuoti į MTEP projektus pagal sumaniosios specializacijos prioritetus (SMART), matyti, kad pagal kvietimą Nr. 1 populiariausi informacinių ryšių ir technologijų (IRT) ir sveikatos technologijų ir biotechnologijų prioritetai. Pagal Informacinių ryšių ir technologijų (IRT) sumanios specializacijos prioritetą teigiamai įvertintos 68 paraiškos, prašomas finansavimas sudaro 47,6 mln. Eur. Pagal sveikatos technologijų ir biotechnologijų prioritetą patvirtintos 44 paraiškos, prašomas finansavimas sudaro 32,8 mln. Eur. Didelė dalis patvirtintų paraiškų – 34 – taip pat pateikta pagal prioritetą nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos, pagal jį bendrovės siekia 29,86 mln. Eur ES investicijų. Tarp populiariųjų taip pat išskiriamas agroinovacijų ir maisto technologijų (12 paraiškų), energetikos ir tvarios aplinkos (14 paraiškų) bei įtraukios ir kūrybingos visuomenės sumaniosios specializacijos prioritetai (13 paraiškų). Pagal išmaniojo, netaršaus, susieto transporto prioritetą patvirtinta 11 paraiškų.

Kvietimo Nr. 2 pareiškėjai daugiausiai planuoja kurti naujus gamybos procesus, medžiagas ir technologijas. Pagal šį prioritetą patvirtinta 10 paraiškų ir į projektus siekiama investuoti 2,56 mln. Eur ES investicijų. 7 paraiškos teigiamai įvertintos IRT srityje, šiems projektams prašoma 1,89 mln. Eur ES investicijų. Pagal agroinovacijų ir maisto technologijų sumaniosios specializacijos prioritetą LVPA teigiamai įvertino 5 paraiškas už 1,85 mln. Eur sumą. Pareiškėjai taip pat aktyviai domėjosi sveikatos technologijų ir biotechnologijų sumaniosios specializacijos sritimi (6 patvirtintos paraiškos, 2,12 mln. Eur prašoma investicijų suma), taip pat 2 projektus už 994 tūkst. Eur ES investicijų siekiama įgyvendinti pagal energetikos ir tvarios aplinkos prioritetą.

Aktyviausios „Eksperimentas“ Nr. 2 apskritys

Antrajame kvietime geriausių rezultatų pasiekė Alytaus (1,86 mln. Eur, 7 paraiškos) ir Utenos apskritys. (1,47 mln. Eur, 3 paraiškos). Vilniaus apskr. teigiamai įvertintos 4 paraiškos, kuriomis siekiama 1,45 mln. Eur ES investicijų. Iš Marijampolės ir Klaipėdos apskr. teigiamai įvertinta po 3 paraiškas, atitinkamai siekiama 1,29 mln. Eur ir 849 tūkst. Eur. Iš Telšių apskr. teigiamai įvertintos 2 paraiškos, o prašomas finansavimas sudaro  784 tūkst. Eur. Dar 3 teigiamai įvertintos paraiškos yra iš Šiaulių apskr. (559 tūkst. Eur). Iš Tauragės apskr. teigiamai įvertintos 2 paraiškos, kurių prašoma finansavimo suma siekia 553 tūkst. Eur. Kauno apskr. – 3 teigiamai įvertintos paraiškos (496 tūkst. Eur). Panevėžio apskr. – 1 teigiamai įvertinta paraiška (307 tūkst. Eur).

Rekordiniam teigiamų paraiškų skaičiui ieško papildomų lėšų

Rekordinį priemonės „Eksperimentas“ paraiškų skaičių LVPA įvertino laiku – per 3 mėnesius. „Eksperimentas“ Nr. 1 ir Nr. 2 kvietimams buvo planuota skirti 72,7 mln. Eur., iš kurių 15 mln. Eur planuota investuoti į gyvybės mokslo sektorių versle, kitiems 6 sumanios specializacijos prioritetams skiriant 35 mln. Eur. Regioniniam kvietimui buvo numatyta paskirti 22 mln. Eur. Tačiau gegužės 19 dieną LR Finansų ministerijos paskelbtame Ilgalaikių investicijų ekonomikos skatinimui plano projekte minima 100 mln. Eur. suma priemonės „Eksperimentas“ paraiškoms.

Pranešimą paskelbė: Monika Visockytė, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

(Perskaityta per mėnesį: 20, iš jų šiandien: 1.)