Finansai

ESO 2020 m. 9 mėn. rezultatai: patikimas dujų ir elektros skirstymas bei stabilus veiklos tęstinumas

Baltijos regione pirmaujančios energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ valdomos elektros ir dujų skirstymo bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 2020 m. 9 mėn. rezultatuose atsispindi patikimas dujų ir elektros skirstymas bei stabilus veiklos tęstinumas. Pagrindiniu ESO pajamų šaltiniu išlieka elektros energijos persiuntimas. Dėl buvusio ir atnaujinto visuotinio karantino šalyje, persiuntimo apimtys nors ir mažėjo, bet ne taip ryškiai kaip pirmojo karantino metu – per 9 mėn. elektros energijos persiųsta 1,13 proc. mažiau.

„ESO ir toliau, nepaisant dėl pandemijos tebesančių ateities ekonominio ir socialinio gyvenimo iššūkių, išlaiko elektros ir dujų skirstomųjų tinklų priežiūros bei atnaujinimo veiklos tęstinumą. Nepamirštami ir kiti visuomenei, valstybei ir ESO svarbūs strateginiai prioritetai: išmanizacija, skaitmeninimas, rinkos įgalinimas, dereguliavimo proceso sklandus įgyvendinimas“, – sako ESO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Per karantiną sulėtėjusios investicinių projektų įgyvendinimo apimtys, pasibaigus apribojimams, ne tik atnaujintos, bet ir imtasi ateityje suplanuotų darbų įgyvendinimo ankstinimo, siekiant prisidėti prie bendrai valstybės įgyvendinamų ekonomikos skatinimo priemonių realizavimo.

Nors pavasarį paskelbtus karantiną investicinių projektų įgyvendinimas buvo sulėtėjęs, pasibaigus apribojimams ne tik sugrįžta prie pristabdytų darbų, bet ir imtasi šiems bei kitiems metams suplanuotų tinklo rekonstrukcijų darbų įgyvendinimo ankstinimo. Taip pat įvykdytos suplanuotos investicijos tinklo patikimumui, naujų buitinių bei gaminančių vartotojų prijungimui, prisidėta prie valstybės bendrai įgyvendinamų ekonomikos skatinimo priemonių realizavimo.

Esminiai rodikliai:

  • ESO pajamos 2020 m. sausio-rugsėjo mėnesiais siekė 351,7 mln. eurų ir buvo 14,3 proc. didesnės nei 2019 m. sausį-rugsėjį, kai jos siekė 307,7 mln. eurų.
  • Elektros, gamtinių dujų ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos per devynis 2020 m. mėnesius siekė 135,9 mln. eurų ir buvo 0,2 proc. mažesnės nei atitinkamu laikotarpiu 2019 metais. Tam didžiausią įtaką turėjo elektros energijos įsigijimo kainos ir kiekio sumažėjimas.
  • 2020 metų sausio-rugsėjo mėnesiais ESO uždirbo 143,7 mln. eurų koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (koreguotas EBITDA*) – 9,9 proc. daugiau nei tuo pat metu 2019 metais, kai šis rodiklis buvo 130,8 mln. eurų.
  • Per 2020 m. sausio-rugsėjo mėn. ESO investicijos į elektros ir dujų skirstomuosius tinklus siekė 86 mln. eurų – 38,9 proc. mažesnės nei 2019 m. sausio-rugsėjo mėn., kai jos buvo 141 mln. eurų.
  • Esminę įtaką elektros energijos skirstymo 2020 m. 9 mėn. patikimumo rodikliams turėjo kovo 12-13 dienomis siautusi smarki audra „LAURA“. Vien dėl šios audros, patikimumo rodikliai pablogėjo SAIDI 128,18 min, o SAIFI 0,22 karto. Nevertinus šios vėtros, 2020 m. 9 mėn. patikimumo rodikliai būtų buvę ženkliai geresni nei 2019 m. ir sudarytų: SAIDI – 67,36 min, SAIFI 0,90 karto (2019 m. 9 mėn. SAIDI buvo 73,58 min., o SAIFI – 1,05 karto).

Dujų dalyje patikimumo rodikliai 2020 m. reikšmingai geresni: per sausio-rugsėjo mėn. vidutinė neplanuotų dujų energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) su stichinių reiškinių („force majeure“) įtaka vienam klientui siekė 0,851 minutes ir, lyginant su 2019 m. tuo pat metu, sumažėjo 0,167 minutėmis (2019 m sausio-rugsėjo mėn. SAIDI sudarė 1,018 min.).

* Bendrovės EBITDA ir grynojo pelno rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį bei vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Pranešimą paskelbė: Tadas Markevičius, Ignitis grupė, UAB

(Perskaityta per mėnesį: 10, iš jų šiandien: 1.)