Finansai

ESTIJOS BENDROVĖ GALĖS LIETUVOJE ĮSIGYTI EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PARDAVĖJUS

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją Estijos bendrovei „BaltCap“ netiesiogiai per fondą „BaltCap Growth Fund EuVECA“  įsigyjant 100 proc. UAB „Bio Sala“ (ir netiesiogiai 100 proc. UAB „Sveiki produktai“ akcijų) ir įgyjant vienvaldę šių bendrovių kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2019 m. sausio 18 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Viena didžiausių privataus ir rizikos kapitalo fondų valdytojų Baltijos šalyse „BaltCap“ investuoja į mažas ir vidutines įmones. Šios Estijos bendrovės kontroliuojamas investicinis fondas „BaltCap Growth Fund EuVECA UF“ investuoja į įvairią veiklą vykdančias mažas ir vidutines įmones Baltijos šalyse.

Kiti su „BaltCap“ susiję ūkio subjektai veiklą vykdo įvairiose srityse, susijusiose su biuro gėrimų aparatų prekyba ir nuomos paslaugų teikimu, mažmenine prekyba per pardavimo automatus, gėrimų automatų, naudojamų viešbučiuose, restoranuose ir kitose viešojo maitinimo įstaigose, paslaugų teikimu, programinės ir techninės įrangos, skirtos gėrimų ir pardavimo automatams, kūrimu, taip pat – atliekų surinkimu ir tvarkymu, kelių tiesimu, statyba, investavimu, skaitmeninės reklamos paslaugų teikimu, sporto klubų veikla, nekilnojamojo turto valdymu, biurų nuoma ir kt.

„Bio Sala“ užsiima sveikų, ekologiškų, natūralių bei kitų maisto ir ne maisto produktų (daugiausia – švaros ir kosmetikos prekių) didmenine ir mažmenine prekyba Lietuvoje. Panašią veiklą vykdo ir šios bendrovės kontroliuojama įmonė (kurios kontrolė įgyjama netiesiogiai) „Sveiki produktai“.

„Bio Sala“ valdė 100 proc. bendrovės „Sveiki produktai“ akcijų dar iki „BaltCap“ paskelbus apie planus įgyvendinti sandorį. Bendrovių „Bio Sala“ ir „Sveiki produktai“ koncentracijos Konkurencijos taryba nenagrinėjo.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 22, iš jų šiandien: 1.)