Finansai

ESTIJOS ĮMONEI DUOTAS LEIDIMAS VYKDYTI SANDORĮ

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją Estijos bendrovei „Magnum Veterinaaria“ įsigyjant 70 proc. (kartu su turimomis akcijomis – 100 proc.) įmonės „Magnum Veterinarija“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2020 m. gruodžio 31 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Magnum Veterinaaria“ vykdo didmeninės prekybos veterinarijos prekėmis veiklą. Su bendrove susijusios įmonės, tarp kurių – ir valdančios prekės ženklo „Pet City“ gyvūnų prekių parduotuves bei klinikas – užsiima tokiomis pagrindinėmis veiklomis kaip kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingo) veikla, nekilnojamojo turto vystymas, didmeninė ir mažmeninė prekyba veterinarijos prekėmis, vaistais, teikia reklamos, spausdinimo, maitinimo ir kitas paslaugas.

„Magnum Veterinarija“ vykdo didmeninės prekybos veterinarijos prekėmis veiklą.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.t

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 12, iš jų šiandien: 1.)