Finansai

ESTIJOS ĮMONĖS GALĖS SUSIJUNGTI

Konkurencijos taryba leido Estijos įmonėms vykdyti koncentraciją, „Maral Invest“ susijungiant su bendrove „Dragad“ ir toliau tęsiant veiklą kaip „Maral Invest“.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2023 m. birželio 30 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Bendrovė „Maral Invest“ ir su ja susijusios įmonės Baltijos šalyse gamina bei parduoda duonos ir konditerijos gaminius, prekiauja šaldytais kepiniais, tortais, pyragais ir kt.

„Dragad“ ir su ja susijusi Estijos įmonė „Cristella VT“ gamina šaldytus kepinius ir pyragus bei užsiima jų didmenine prekyba.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)