Finansai

Finansų ministrė G. Skaistė: „ERPB įtaka ES energetinės nepriklausomybės stiprinimui ir finansų Ukrainai teikimui – itin reikšminga“

Šiandien Finansų ministrė Gintarė Skaistė susitiko su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) direktorių valdybos nariais. Diskusijos metu didžiausias dėmesys buvo skirtas Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos ekonominei situacijai, poreikiui Europai mažinti energetinę priklausomybę nuo Rusijos plėtojant žaliąją transformaciją ir finansinės paramos Ukrainai mobilizavimo klausimams.

Finansų ministrė G. Skaistė susitikime su ERPB direktorių valdybos atstovais akcentavo, jog žalioji pertvarka yra vienintelis būdas tapti nepriklausomiems nuo Rusijos iškastinio kuro ir padidinti ekonomikos atsparumą būsimiems sukrėtimams. Europa turi stiprinti savo ambicijas žaliosios transformacijos srityje ir užtikrinti, kad šiam tikslui būtų skiriami tinkami ištekliai.

„Rusijos karas prieš Ukrainą neabejotinai sukelia rimtų pasekmių Europai ir pasaulio ekonomikai. Šiame kontekste ERPB vaidmuo yra itin svarbus, ypač vidurio Europoje ir Baltijos šalyse, investuojant į žaliąją transformaciją, atsinaujinančius išteklius ir energetinės nepriklausomybės stiprinimą, taip didinat ekonomikų atsparumą išorės grėsmėms“, – teigė finansų ministrė G. Skaistė.

Diskusijos metu aptartas ir finansinis Ukrainos pagalbos klausimas – šiuo metu Ukrainai reikia didžiulių finansinių išteklių, o paramos greitis yra itin svarbus dėl sudėtingos Ukrainos ekonominės ir finansinės padėties.

„Džiaugiamės matydami ERPB pastangas ir pasirengimą intensyvinti pagalbą, prisiimant didesnę riziką ir toliau analizuojant galimybes, kaip mobilizuoti finansus ir sustiprinti investicinę veiklą Ukrainoje, integruoti jos žmones ir įmones, pasitraukusius iš tėvynės. Banko vaidmuo svarbus tiek trumpuoju laikotarpiu mobilizuojant papildomus resursus, tiek ir ypač ilgesniuoju laikotarpiu, kai pereisime į Ukrainos atstatymo po karo stadiją“, – pažymėjo ministrė G. Skaistė.

Primename, jog Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (angl. The European Bank for Reconstruction and Development, toliau – ERPB) – tarptautinė finansų institucija, įsteigta 1991 m. Banko narėmis yra 71 valstybės ir dvi tarptautinės institucijos – Europos Komisija (EK) ir Europos investicijų bankas. Š. m. balandžio mėn. ERPB reaguodamas į Rusijos karą Ukrainoje, sustabdė Banko veiklą Rusijoje ir Baltarusijoje, įskaitant išmokėjimus vykdomiems projektams ir techninę pagalbą.

ERPB š. m. kovo mėn.  patvirtino 2 mlrd. eurų vertės pagalbos paketą Ukrainai ir paveiktoms šalims, kuriuo teikiama operatyvi pagalba atsakui į krizę energetinio ir branduolinio saugumo, būtiniausios infrastruktūros ir likvidumo užtikrinimo savivaldybėms, aprūpinimo maistu ir pagalbos žemės ūkio verslams, būtiniausių prekių prekybos finansavimo srityse. Kai galimybės leis, ERPB yra pasirengęs prisidėti prie Ukrainos atstatymo poreikių ir investuoti į pragyvenimo šaltinių, darbo vietų, infrastrūuktūros atkūrimą, finansų sektoriaus stiprinimą ir ekonomikos atsparumo didinimą.

Nuo 1992 m. Bankas mūsų šalyje iš viso yra investavęs į 115 projektus, investicijos iš viso viršija 1,3 mlrd. eurų. 2021 m. ERPB Lietuvoje investavo 125 mln. eurų. ERPB per pastaruosius kelis metus Lietuvoje įgyvendino rizikos kapitalo finansines priemones, žaliosios transformacijos ir energijos vartojimo efektyvumo projektus, tokius kaip daugiabučių namų modernizavimas, taip pat investavo į žaliąsias ir tvariąsias obligacijas, į inovatyvų ir į eksportą orientuotą Lietuvos verslą, mūsų šalies finansinių technologijų įmones.

 

Pranešimą paskelbė: Justas Kačerauskas, LR Finansų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)