Finansai

Finansų viceministras M. Liutvinskas: „Būtina stiprinti paramos priemonių koordinavimą ES lygiu“

Lapkričio 7-8 dienomis finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas Briuselyje dalyvaus Euro grupės (EG) ir ECOFIN posėdžiuose, kuriuose didžiausias dėmesys bus skiriamas Europos Sąjungos (ES) ekonominėms perspektyvoms Rusijos karo prieš Ukrainą akivaizdoje ir šalių taikomų paramos priemonių, amortizuojant energijos kainų augimo neigiamą poveikį visuomenei ir verslui, koordinavimui.

„Energijos kainų šoko ir lėtėjančios ekonomikos akivaizdoje šalių Vyriausybės, įskaitant ir Lietuvos, taiko paramos priemones pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms ir verslui. Turint omenyje, kad veikiame bendroje rinkoje, matome poreikį stiprinti paramos priemonių, ypač taikomų verslui, koordinavimą ES lygiu – siekiant užtikrinti tolygias konkurencines sąlygas. Šiuo atžvilgiu aktyvesnį vaidmenį turėtų vaidinti Europos Komisija. Be to, Lietuvos ekonominės raidos perspektyvos ženkliai priklauso nuo to, kaip ES mastu seksis tvarkytis su energijos kainų šoku, priimant bendrus sprendimus, leidžiančius mažinti energijos kainų spaudimą“, – teigia finansų viceministras M. Liutvinskas.

ECOFIN posėdyje bus aptariamas ekonominis ir finansinis Rusijos agresijos prieš Ukrainą poveikis. ES mastu matomas ekonomikos augimo lėtėjimas ir fiksuojama išaugusi infliacija, keliama visų pirma energijos kainų šoko.

ECOFIN taryboje ministrai sieks sutarti dėl bendrojo požiūrio dėl teisės aktų paketo, įgyvendinant „Basel III“ reformą, t. y. perkeliant tarptautiniu lygiu sutartus bankų kapitalui taikytinus standartus į ES teisę.

Posėdyje taip pat bus aptariamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) įgyvendinimas, 2022 m. kasmetinė Europos fiskalinės valdybos (EFB) ataskaita, Europos Audito Rūmų 2021 m. metinė ataskaita, numatomas Tarybos išvadų dėl ES statistikos tvirtinimas ir kiti klausimai.

EG posėdyje bus diskutuojama apie euro zonos ekonominę raidą ir perspektyvas, taip pat vyks apsikeitimas nuomonėmis ir patirtimis dėl šalių taikomų priemonių, skirtų amortizuoti aukštų energijos kainų poveikį.

EG metu bus aptariama tolesnė fiskalinės politikos kryptis euro zonoje – prioritetą teikiant tikslinėms, trumpalaikėms ir pamatuotoms paramos priemonėms, papildomai nekeliančioms infliacijos spaudimo. Be to, posėdžio metu EK pristatys euro zonos šalių pateiktų 2023 m. biudžetų projektų apžvalgą ir aptars kitus klausimus.

Pranešimą paskelbė: Justas Kačerauskas, LR Finansų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)