Finansai

FONDUI LEISTA ĮSIGYTI EKOLOGIŠKŲ MAIŠELIŲ GAMINTOJOS AKCIJŲ

Latvijos investicinis fondas „KS Livonia Partners Fund II AIF“ galės įsigyti iki 60 proc. bendrovės „Bagfactory“ akcijų ir kartu su Gvidu Kroliu bei Mariumi Rumbinu įgyti bendrąją jos kontrolę. Leidimą šiam sandoriui davė Konkurencijos taryba.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2023 m. balandžio 24 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Į įvairias bendroves Baltijos ir Skandinavijos šalyse investuojantis fondas „KS Livonia Partners Fund II AIF“ ir su juo susiję ūkio subjektai užsiima kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingo) veikla, stambių gabaritų stiklo pluoštu sutvirtinto plastiko gaminių gamyba, teikia interneto prieigos (plačiajuosčio šviesolaidinio interneto), mokamos televizijos bei fiksuoto telefono ryšio paslaugas įvairiuose Lietuvos miestuose ir regionuose, prekiauja su teikiamomis paslaugomis susijusia įranga ir kt.

Su Gvidu Kroliu bei Mariumi Rumbinu susijusi bendrovė „Mekus“ Lietuvoje vykdo didmeninę prekybą popieriaus žaliava.

Bendrovė „Bagfactory“ gamina ekologiškus maišelius iš neaustinės medžiagos bei popieriaus ir užsiima jų didmenine prekyba Lietuvoje bei kitose Europos šalyse.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)