Finansai

Ieškoma sprendimų, kaip išvengti elektros įtampos kryčių

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT), Energetikos ministerijos, perdavimo ir skirstymo tinklų operatorių – AB „Litgrid“ ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ – atstovai dalyvavo nuotoliniame susitikime, kuriame pristatyta situacija dėl elektros tinklų kokybės stebėsenos pagal suderintą veiksmų planą.

Verslo atstovams, ypač pramonės įmonėms, svarbu turėti aukštesnės kokybės tinklo paslaugas, tad nors įtampos kryčių kokybinės reikšmės neįeina į LST EN 50160 standarto reikalavimus, taip pat nėra vertinamos nustatant operatoriaus kokybinius tinklo rodiklius (SAIDI ir SAIFI), nuolat ieškoma būdų, kurie leistų pagerinti esamus tinklo parametrus.

Tinklų kokybės stebėsena

Šiuo metu tiek elektros energijos perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB, tiek skirstomųjų tinklų operatorius AB „Energijos skirstymo operatorius“ atlieka veiksmus dėl tinklo kokybės parametrų bei poreikio gerinti tinklą analizės atlikimo. Turint konkrečią statistinę informaciją, bus galima įvertinti optimalų lėšų poreikį investicijoms.  

LITGRID AB rengia projektą „Elektros energijos kokybės stebėsenos sistemos perdavimo tinkluose įrengimas“, kuriuo bus siekiama vykdyti elektros energijos kokybės stebėseną visoje perdavimo tinklo sistemoje, greitai reaguoti į kokybės problemas ir sudaryti kokybės žemėlapį tinklų naudotojams.

AB „Energijos skirstymo operatorius“, reaguodamas į rinkos dalyvių nusiskundimus ir siekdamas identifikuoti faktinę situaciją dėl elektros energijos įtampos svyravimo bei įtampos kryčių, įrengė keturis duomenų analizatorius Kauno ir Klaipėdos LEZ, dar 19 analizatorių buvo įrengti kitose vietose. Analizuojant pastarojo laikotarpio duomenis esminių nuokrypių nenustatyta.

Vykdoma mokslinė studija   

AB „Energijos skirstymo operatorius“ lygiagrečiai vykdo studiją „Elektros tinklų kokybės stebėsena“,  kurioje analizuojama kitų šalių praktika, atliekamas įtampos kryčių klasifikavimas pagal pavojingumą pramonės įmonėms, taip pat bus atlikta moksliškai pagrįsta įtampos kryčių susidarymo priežasčių analizė bei pateiktos rekomendacijos dėl elektros energijos kokybės matavimo priemonių taikymo skirstomajame tinkle.

Planuojama, kad studijos rezultatai paaiškės 2021 m. I ketv. Taip pat vykdomas pirkimas dėl „Vidutinės įtampos elektros energijos kokybės centralizuotos stebėsenos sistemos ir jos diegimo“. Numatoma, jog 2021 m. I ketv. turėtų būti pastatyta dar 80 aukštos kokybės analizatorių, siekiant kuo išsamesnio kokybės rodiklių, įskaitant ir įtampų kryčius visame skirstymo tinkle, vaizdo.

Planuojami tolesni veiksmai

VERT kartu su Energetikos ministerija, LITGRID AB ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ veiksmų plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus bei tolesnius veiksmus, taip pat atskirų analizatorių nustatytus duomenis birželio mėn. planuoja pristatyti rinkos dalyviams ir kitiems suinteresuotiems asmenims (apie susitikimo datą ir laiką bus paskelbta viešai).

Pagal patvirtintą veiksmų planą, artimiausiu metu numatoma (preliminariai):

– 2021 m. I ketv. – ESO studijos „Elektros tinklų kokybės stebėsena“  rezultatų pristatymas;

– 2021 m. I ketv. – 80 aukštos kokybės analizatorių įdiegimas skirstomajame tinkle;

– 2020 III-IV ketv. – 46 kokybės analizatorių įdiegimas perdavimo tinkle;

– 2022 m. III ketv. – pagal studijos rezultatus planuojamas registratorių įsigijimas bei diegimas, informacijos kaupimo pradžia visos Lietuvos mastu skirstomajame tinkle.

******

Primename, kad dėl elektros įtampos kryčių VERT jau anksčiau inicijavo susitikimą su rinkos dalyviais. Ši problema itin aktuali duomenų centrams, chemijos pramonei, įmonėms, gaminančioms automatikos įrenginius, tai taip pat dažnai daro įtaką investuotojams vertinant Lietuvos konkurencingumą.

 

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

(Perskaityta per mėnesį: 22, iš jų šiandien: 1.)