Finansai

Įmonės gali gauti finansavimą galimybių paieškai kosmoso ir inovacijų srityse

Lietuvos įmonės, veikiančios ir siekiančios galimybių bei plėtros kosmoso pramonės srityje ir dalyvaujančios įvairiose inovacijų programose, gali gauti finansavimą dalyvavimo išlaidoms padengti. Paraiškas įmonės gali teikti Inovacijų agentūrai iki š. m. gruodžio 6 d.

Inovacijų agentūros paskelbtos finansavimo priemonės „Skatinti kosmoso sektoriaus plėtrą Lietuvoje“ ir „Dalyvauti tarptautinėse ir nacionalinėse MTEP ir inovacijų programose“ padengs įmonių išlaidas, patirtas nuo š.m. sausio 1 d. iki š.m. gruodžio 15 d.

„Įmonių dalyvavimas tikslinėse programose bei tarptautiniuose tinklaveikos renginiuose yra viena iš efektyviausių verslo plėtros priemonių. Tokiose programose ne tik atrandami potencialūs partneriai, bet ir auginamos naujos kompetencijos. Kosmoso pramonės galimybės – nauja niša Lietuvos įmonėms, ką labai skatiname ir džiaugiamės, kad galime finansiškai prisidėti“, – sako Romualda Stragienė, Inovacijų agentūros direktorė.

Šių iniciatyvų tikslas – skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) programose. Taip pat prisidėti prie Lietuvos kosmoso sektoriaus plėtros, tikslinių specializuotų renginių organizavimo ir dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose. Tuo siekiama vystyti naujus gaminius, paslaugas ir technologijas, plėstis į tarptautines rinkas, užmegzti ir stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio valstybių.

Pagal priemonių aprašą, finansuojamas įmonių dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose, skirtuose susipažinti su tarptautinėmis MTEPI programomis ir kosmoso sektoriaus plėtros programomis, ugdyti gebėjimus rengti projektų paraiškas, susirasti partnerius iš užsienio valstybių dalyvauti tarptautinėse MTEPI programose ir (arba) kosmoso sektoriaus programose, rengti projektų paraiškas, ir tarptautinių renginių, skirtų tarptautinių MTEPI projektų bei kosmoso sektoriaus projektų paraiškoms parengti, organizavimas. Paraiškas gali teikti LR registruotis įmonės, kurios gali gauti de minimis pagalbą. Paraiškos teikiamos elektroniniu paštu paraiskos@inovacijuagentura.lt.

Didžiausia galima finansuojamoji dalis priklauso nuo valstybių grupės. Pavyzdžiui, išvykoms, vykusioms Estijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Skandinavijos šalyse, Nyderlanduose, Prancūzijoje, Italijoje galima gauti 832 Eur kompensaciją, JAV ir Korėjos Respublikoje – 1546 Eur. Taip pat gali būti kompensuojamos iki 1000 Eur siekiančios renginio dalyvio mokesčio išlaidos.

Pagal priemones, finansavimas skiriamas kompensuojant dalyvavimo renginiuose išlaidas.

Šioms priemonės iš viso skirta 40 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų.

Su detalia informacija įmonės gali susipažinti čia.

Pranešimą paskelbė: Jolita Mažeikienė, VšĮ Inovacijų agentūra

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)