Finansai

Investicijų planas Europai: 10 mln. EUR smulkiajam verslui Baltijos šalyse finansuoti

–       „Noviti Finance“ su Europos investicijų fondu (EIF) pasirašė garantijų susitarimą pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI).

–       EIF garantuos iki 10 mln. EUR vertės „Noviti Finance“ paskolų portfelį. Bendrovė visų pirma teiks paramą labai mažoms įmonėms, joms suteikdama iki 25 000 EUR dydžio paskolas.

–       Susitarimas grindžiamas Investicijų planu Europai.

Siekdami skatinti smulkiojo verslo finansavimą Baltijos šalyse, Europos investicijų fondas (EIF) ir nebankinių verslo paskolų teikėja „Noviti Finance“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, pagal kurį labai mažos įmonės ir ūkininkai galės lengviau gauti iki 25 000 EUR dydžio finansavimą. Garantija finansuojama pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI) ir grindžiama Investicijų planu Europai. Lietuvoje įsisteigusi „Noviti Finance“ pagal garantijų priemonę teiks paramą labai mažoms įmonėms visose Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje).

Vykdomasis Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis pareiškė: „Skatinti plėtoti ekonomiką, kuri tarnauja žmonėms, reiškia didinti mūsų piliečių užmojus ir verslumo talentą. Šiandienos susitarimas yra puikus žingsnis ta linkme. Pagal Investicijų planą Europai Europos investicijų fondo ir „Noviti Finance“ sudarytas susitarimas dėl 10 mln. EUR reiškia, kad mažosios įmonės, kuriose dirba ne daugiau kaip 9 darbuotojai, gali gauti iki 25 000 EUR dydžio paskolas. Ši finansinė paspirtis labai mažoms įmonėms Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje suteikia realią galimybę klestėti ir plėstis.“

„Noviti Finance“ direktorius Linas Armalys nurodė: „Susitarimas su EIF reiškia, kad nuo šiol finansavimą palankesnėmis sąlygomis, su žemesne palūkanų norma ir daugeliu atvejų be užstato ar laidavimo galės gauti dar daugiau mažųjų įmonių. Mažosios įmonės galės šį finansavimą naudoti kaip apyvartinį kapitalą arba verslo plėtros tikslais, taigi pagal programą EaSI teikiama EIF garantija faktiškai padės augti ir valdyti riziką.“

EIF vykdomasis direktorius Alain Godard pridūrė: „Šis susitarimas – reikšmingas postūmis mažosioms įmonėms Baltijos šalyse. Finansinės technologijos ir nebankinis finansavimas tampa vis svarbesni sudarant sąlygas labai mažoms ir mažosioms įmonėms gauti finansavimą, todėl ypač džiaugiamės galėdami padėti „Noviti Finance“ regione atlikti tarpininko vaidmenį.“

Pagal programą EaSI suteikta garantija, kurią finansuoja Europos Sąjunga ir jos vardu įgyvendina EIF, padės „Noviti Finance“ mikrokreditų forma mažosioms įmonėms Baltijos valstybėse suteikti iki 10 mln. EUR dydžio finansavimą. Paskolos pagal šį susitarimą bus teikiamos įmonėms, kuriose dirba ne daugiau kaip 9 darbuotojai, o įmonės metinė apyvarta neturėtų viršyti 2 mln. EUR. Įmonės gali teikti paraiškas dėl paskolos su EIF garantija „Noviti Finance“ interneto svetainėje www.noviti.lt

Pagrindiniai faktai

„Noviti Finance“ yra alternatyvi paskolų mažosioms ir vidutinėms įmonėms teikėja, ketverius metus sėkmingai veikianti Lietuvoje. Nuo įsteigimo 2016 metais bendrovė yra finansavusi daugiau kaip 1 000 šalies įmonių. Šį mėnesį bendrovė pradeda veiklą Latvijoje.

Europos investicijų fondas (EIF) priklauso Europos investicijų banko grupei. Šio fondo pagrindinis uždavinys – remti labai mažas, mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) Europoje, padedant joms gauti finansavimą. EIF kuria ir plėtoja rizikos ir augimo kapitalą, garantijas ir mikrofinansavimo priemones, skirtas specialiai šiam rinkos segmentui. Vykdydamas šį uždavinį, EIF padeda siekti ES tikslų remti inovacijas, mokslinius tyrimus ir plėtrą, verslumą, augimą ir užimtumą.

ES užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) tikslas – padėti siekti ES tikslo užtikrinti didelį užimtumą, tinkamą socialinę apsaugą, kovoti su socialine atskirtimi ir skurdu ir gerinti darbo sąlygas. Pagal programos EaSI mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptį teikiama parama finansiniams tarpininkams, kurie siūlo finansavimą labai mažoms įmonėms ir socialinėms įmonėms. Vienas iš tikslų – padidinti galimybę gauti mikrofinansavimą, kuris apima mikrokreditus, t. y. iki 25 000 EUR dydžio paskolas, visų pirma pažeidžiamiems asmenims. Europos Sąjunga pasirinko, kad garantijų priemonę pagal programą EaSI jos vardu įgyvendintų EIF.

Pranešimą paskelbė: Aušra Naričiūtė, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

(Perskaityta per mėnesį: 13, iš jų šiandien: 1.)