Finansai

INVESTICINIS FONDAS „INVL BALTIC SEA GROWTH FUND“ GALĖS VYKDYTI SANDORĮ

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją investiciniam fondui „INVL Baltic Sea Growth Fund“ netiesiogiai per valdomą bendrovę „BSGF Salvus“ įsigyjant iki 50 proc. įmonės „Grigeo investicijų valdymas“ akcijų ir kartu su AB „Grigeo“ įgyjant bendrąją jos kontrolę, taip pat netiesiogiai per bendrovę „Grigeo investicijų valdymas“ įgyjant bendrąją Lietuvos įmonių „Grigeo Recycling“, „Grigeo Packaging“, „Grigeo Klaipėda“, Latvijos bendrovės „Grigeo Recycling“ ir Ukrainos bendrovės „Mena Pak“ kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2019 m. birželio 25 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Uždarojo tipo profesionaliems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir su juo susiję ūkio subjektai vykdo investicinę veiklą, teikia sveikatos priežiūros paslaugas, gamina medicinos ir odontologijos prietaisus, instrumentus ir reikmenis, plieninius įvairios paskirties statinius, technologines konstrukcijas bei įrenginius, talpyklas, projektuoja ir gamina metalo konstrukcijas.

„Grigeo“ pagrindinė ūkinė veikla yra higienos prekių – tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių, servetėlių ir nosinaičių – gamyba ir pardavimas. Su ja susiję ūkio subjektai vykdo įvairias veiklas: „Grigeo Baltwood“ gamina ir parduoda medienos plaušo plokštes, „Grigeo investicijų valdymas“ investuoja ir valdo dalį „Grigeo“ grupės įmonių, Lietuvoje ir Latvijoje veikiančios įmonės „Grigeo Recycling“ surenka ir paruošia perdirbti antrines žaliavas, „Grigeo Packaging“ gamina gofruotojo kartono pakuotes, „Grigeo Klaipėda“ gamina žaliavą gofruotojo kartono gamybai bei kartoninį korinį užpildą, Ukrainos įmonė „Mena Pak“ gamina gofruotąjį kartoną ir pakuotes iš kartono. „Naujieji Verkiai“ ir „Grigiškių energija“ šiuo metu veiklos nevykdo.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 15, iš jų šiandien: 1.)