Finansai

Iš šalies verslo priežiūros institucijų – daugiau konsultacijų verslui

Absoliuti dauguma verslo priežiūros institucijų (36 iš 48) praėjusiais metais pagerino verslo priežiūros procesus ir priemones, rodo Ekonomikos ir inovacijų ministerijos atliktas šių institucijų pažangumo vertinimas (švieslentė).

„Praėjusių metų pradžioje pateikėme individualias rekomendacijas kiekvienai priežiūros institucijai dėl jos vykdomos priežiūros veiklos tobulinimo. Per pastaruosius metus įvyko daugiau nei 20 dvišalių susitikimų – dauguma jų institucijų iniciatyva. Šiandien matome gerėjančius rezultatus – priežiūros institucijos vis aktyviau ieško sprendimų, kaip verslininkams aktualią informaciją pateikti jiems patogesniais konsultavimo būdais, keičiasi požiūris į verslo naujokus“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministras Marius Skuodis.

2019 m. švieslentės vertinimo rezultatai parodė, kad ženkliai padidėjo (20 proc.) labai gerai vertinamų institucijų skaičius. Svarbu pažymėti, kad labai gerai įvertintos institucijos atlieka didžiąją dalį visoje šalyje vykdomų patikrinimų. Tačiau pusė institucijų (48 proc.) vis dar išlieka pasiekusios vidutinį pažangumo lygį. Silpnai vertinamų institucijų skaičius sumažėjo perpus, o atotrūkis tarp labai gerai ir prasčiau vertinamų institucijų jau ne toks ryškus.

Praėjusių metų švieslentėje buvo vertinamos trys kategorijos: konsultavimas, „verslo naujoko“ statuso taikymas ir mažareikšmių teisės aktų pažeidimų politika.

2019 m. verslo konsultavimo linijas įsidiegė ar teikiamas konsultacijas įrašyti pradėjo 5 priežiūros institucijos. Šiandien konsultacijas telefonu įrašo 48 proc. (23 iš 48 ) priežiūros institucijų, tačiau tokių konsultacijų kokybę vertina vos 10 priežiūros institucijų (21 proc.). 

Deklaraciją dėl pirmųjų verslo metų (kai susitarta nebausti, o konsultuoti) yra pasirašiusios 37 priežiūros institucijos. Per 2019 m.  prie šios Deklaracijos įsipareigojimų prisijungė dar 9 priežiūros institucijos. Metodinės pagalbos priemones bei jų teikimo tvarką pirmus metus veiklą vykdantiems verslininkams yra pasitvirtinusios 11 priežiūros institucijų, jos per 2018–2019 m. laikotarpį sukūrė specialias konsultavimo ir metodinės pagalbos teikimo priemones „pirmamečiams“. Tačiau nepaisant teigiamų šios srities pokyčių, vis dar išlieka pernelyg didelis (apie 55 proc.) skaičius institucijų, kurių dėmesys verslo naujokams yra nepakankamas.

Švieslentės duomenys taip pat parodė, kad didžioji dauguma (65 proc.) institucijų savo veikloje vadovaujasi minimalios ir proporcingos priežiūros naštos principu ir taiko protingą, aiškią, verslui draugišką mažareikšmių teisės aktų pažeidimų politiką – nebausti už pažeidimus, kurie nesukelia didelės žalos.

Kasmet skelbiamas verslo priežiūros institucijų pažangumo vertinimas (švieslentė) – tai priemonė, leidžianti įvertinti, kiek ir kaip priežiūros institucijos įgyvendino pažangias verslo priežiūros priemones, kaip taiko gerąją verslo priežiūros veiklos praktiką.

Pranešimą paskelbė: Rūta Serapinaitė, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 6, iš jų šiandien: 1.)