Finansai

Įvyko mokymai potencialiems KKI priemonių pareiškėjams

Kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) atstovams Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) surengtuose nuotoliniuose mokymuose buvo išsamiai pristatytos dvi šiai sričiai skirtos ES finansavimo priemonės. Renginio metu sulaukta arti 200 klausimų.

Kelių valandų trukmės mokymuose LVPA specialistai aiškino priemonių „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ ir „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ Aprašų reikalavimus, pateikė praktinius paraiškų rengimo aspektus.

Priemonės „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ reikalavimus, tikslus ir remiamą veiklą, reikalavimus pareiškėjui, projektui, finansavimą ir tinkamas finansuoti išlaidas, naudos ir kokybės vertinimą bei reikalingus dokumentus ir kaip juos pateikti nagrinėjo LVPA Verslo tvarumo projektų skyriaus vyr. projektų vadovė Ingrida Juozulynaitė.

Verslo tvarumo projektų skyriaus vyriausioji projektų vadovė Vilma Bukauskaitė supažindino potencialius pareiškėjus su priemonės “Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus” tikslais, remiama veikla, reikalavimais pareiškėjams ir projektui, stebėsenos rodiklių skaičiavimais, projekto įgyvendinimo trukme, finansavimo subtilybėmis, vertinimu, teikiamais dokumentais.

Tai pačiai priemonei naudojamus fiksuotuosius dydžius aiškino Projektų finansų grupės vyresnioji patarėja Sandra Gylienė. Ji pristatė tinkamas finansuoti išlaidų rūšis pagal fiksuotuosius įkainius, privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius, mokslinių išvykų bei apgyvendinimo Lietuvoje išlaidų fiksuotuosius įkainius, pažymas ir kaip jas teisingai užpildyti.

Abiem priemonėms taikomus valstybės pagalbos reikalavimus pristatė Projektų ekspertų grupės patarėjas Gytis Petrukaitis. Jis kalbėjo apie pagalbos teikimo teisinį pagrindą, neremtinas veiklas, nagrinėjo, kas yra sunkumus patirianti įmonė, susijusios ir partnerinės įmonės, kaip skaičiuojamas tinkamų finansuoti išlaidų dydis ir kt.

Pranešimų skaidrės ir kita mokymo medžiaga yra čia.

Mokymų vaizdo įrašus rasite Youtube (geresnė vaizdo kokybė), Facebook.

Garso įrašasSoundCloud.

LVPA primena, kad paraiškos finansavimui gauti pagal priemonę „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros projektus“ priimamos iki vasario 21 d., o  pagal priemonę „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ –  iki kovo 28 d.  

Pranešimą paskelbė: Teresė Staniulytė, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)