Finansai

KONKURENCIJOS TARYBA ĮSPĖJO KELIONIŲ AGENTŪRAS SUSILAIKYTI NUO VEIKSMŲ, KURIE GALI RIBOTI KONKURENCIJĄ

Socialiniuose tinkluose pasirodžius informacijai, jog kai kurios kelionių agentūros reikalauja kelionių organizatorių sutartyse numatyti visoms agentūroms draudimą taikyti vartotojams papildomas nuolaidas gaunamo komisinio atlyginimo sąskaita, Konkurencijos taryba atkreipė bendrovių dėmesį, kad tokie jų veiksmai gali pažeisti Konkurencijos įstatymą.

Kelionių agentūroms adresuotame rašte institucija nurodė, kad tiekėjas (kelionių organizatorius) negali nustatyti perpardavimo kainos ar neleisti daryti nuolaidų platintojams (kelionių agentūroms), o kelionių agentūros turi pačios apsispręsti dėl savo kainodaros ir nuolaidų taikymo bei negali tokių sprendimų derinti su kitomis agentūromis.

Kelionių agentūros paragintos įsivertinti, ar jų veiklos praktika neprieštarauja konkurencijos teisės normoms, taip pat savarankiškai apsispręsti dėl savo elgesio rinkoje bei susilaikyti nuo veiksmų, kurie galėtų pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimus.

Konkurencijos įstatymas draudžia visus susitarimus, kuriais siekiama riboti arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, taip pat ir tuos, kuriais susitariama tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai nustatyti tam tikros prekės ar paslaugos kainas arba kitas pirkimo ar pardavimo sąlygas. Susitarimai, kuriais konkuruojantys ūkio subjektai derina prekių ar paslaugų kainas, jų dedamąsias, nuolaidas, beveik visais atvejais laikomi ribojančiais konkurenciją ir pažeidžia Konkurencijos įstatymą.

Už konkurenciją ribojančių susitarimų sudarymą ūkio subjektams gali būti skiriama piniginė bauda, siekianti iki 10 proc. bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais, o įmonių vadovams, prisidėjusiems prie tokio susitarimo sudarymo, gresia draudimas nuo 3 iki 5 metų eiti vadovaujančias pareigas ir bauda iki 14 480 eurų.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 17, iš jų šiandien: 1.)