Finansai

KONKURENCIJOS TARYBA: SIŪLOMI ODONTOLOGŲ LICENCIJAVIMO PAKEITIMAI GALI SUMAŽINTI ODONTOLOGŲ SKAIČIŲ

Siūlymas nustatyti, kad Odontologų rūmai, kurie vienija odontologus ir burnos priežiūros specialistus, vykdytų jų licencijavimą, gali lemti interesų konfliktą ir sumažinti odontologų skaičių bei jų tarpusavio konkurenciją. Tokią išvadą Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė Konkurencijos taryba ir rekomendavo įvertinti numatomo teisinio reguliavimo poveikį konkurencijai.

Konkurencijos tarybos vertinimu, odontologų ir burnos priežiūros specialistų patekimas į rinką gali būti apribotas, kai Rūmų, kuriems pavestos licencijavimo funkcijos, atstovai veiktų toje pačioje rinkoje, kurioje išduodamos licencijos. Viena vertus, Rūmai, vykdydami viešojo administravimo funkcijas, suteiktų ūkio subjektams teisę verstis odontologų ir burnos priežiūros ūkine veikla, tačiau, kita vertus, patys vykdydami tokią veiklą galėtų būti finansiškai suinteresuoti neleisti konkuruojantiems ūkio subjektams patekti į tą rinką ir taip mažinti konkurenciją.

„Nors Viešojo administravimo įstatymas ir leistų viešojo administravimo funkcijas patikėti Rūmams, Konkurencijos tarybos nuomone, šiuo atveju odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimu turėtų užsiimti įgaliota valstybės institucija, o ne Rūmai, kurių nariai patys būtų suinteresuoti minėtų paslaugų teikimu“, – rašoma Konkurencijos tarybos išvadoje.

Institucija pažymėjo, kad licencijavimas sukelia žalingų padarinių, kai juo siekiama apsaugoti ne visuomenės, o atitinkamų licencijuojamą veiklą vykdančių ūkio subjektų interesus.

Teisės aktų projektų rengėjams rekomenduota atlikti poveikio konkurencijai vertinimą ir nuodugniai išnagrinėti, ar tikslinga nurodytas viešojo administravimo funkcijas pavesti vykdyti Rūmams, kurių nariai turėtų teisę priimti sprendimus, susijusius su galimybėmis vykdyti odontologijos ir burnos priežiūros paslaugų veiklą rinkoje, kurioje jie ir patys veikia. Sveikatos apsaugos ministerija taip pat paraginta išanalizuoti, ar numatomas reguliavimas nesukeltų interesų konflikto tarp siekių apsaugoti vartotojų ir profesijos atstovų interesus bei ar numatyta pakankamai priemonių kylančioms rizikoms suvaldyti.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)