Finansai

Lietuvos bankų iniciatyvos dėl COVID-19 – europinės gerosios praktikos dalis

Šiandien vykusiame nuotoliniame Europos bankų federacijos (EBF) tarybos posėdyje Lietuvos bankų asociacijos (LBA) prezidentas, EBF valdybos narys Mantas Zalatorius pristatė šalies bankų veiksmus amortizuojant COVID-19 pandemijos padarinius.

32 valstybių, atstovaujamų EBF, bankų asociacijų atstovai nuotoliniame tarybos posėdyje aptarė COVID-19 pandemijos iššūkius ir sprendimus, kuriais bankų ir finansų sektorius siekia sumažinti kilusios krizės poveikį.

Šiuo metu visoje Europoje švelnėjant karantino apribojimams, dedamos pastangos gaivinti šalių ekonominę padėtį. Aukščiausios Europos bankų sektoriaus vadovybės atstovai vieningai prognozuoja, kad didieji pandemijos sukelti sunkumai dar laukia ateityje, todėl tiek valstybės, tiek verslas privalo nuosekliai jiems ruoštis.

„Pagalba verslui ir žmonėms – visos Europos bankų sektoriaus prisiimtas įsipareigojimas šiuo neapibrėžtumo kupinu laikotarpiu. Džiugu, kad LBA narių priimti operatyvūs sprendimai, užtikrinant saugų ir sklandų nuotolinį paslaugų teikimą pasikeitusiomis sąlygomis, paskolų grąžinimo atidėjimas bei pademonstruota vienybė pasirašant kredito įsipareigojimų moratoriumus gyventojams bei įmonėms, o taip pat sektoriaus dalyvių sprendimai nemokėti dividendų bei įsitraukimas tarpininkaujant valstybės pagalbos teikimo programose atitinka geriausią šio laikotarpio europinę sektoriaus praktiką“, – teigė M. Zalatorius.

Europos bankų sektoriaus vadovybė sutarė, kad šiuo metu tebėra itin svarbu padėti verslui ir namų ūkiams, pastariesiems pandemijos metu susiduriant su rimtais finansiniais iššūkiais, bei akcentavo, kad sektorius atsakingai, konstruktyviai ir aktyviai bendradarbiaus su klientais bei valdžios institucijų atstovais.

EBF posėdyje darkart akcentuota būtinybė europiniu lygiu siekti didesnio reguliacinio lankstumo, skatinant bankų skolinimą šiuo sudėtingu laikotarpiu. Tarybos nariai sutarė dėl augančios kovos su pinigų plovimu reikšmės, nusikaltėliams ieškant naujų būdų išnaudoti sveikatos krizę. Šioje srityje siekiama dar glaudesnio Europos institucijų ir bankų bendradarbiavimo.

Pranešimą paskelbė: Valerija Kiguolienė, Lietuvos bankų asociacija

(Perskaityta per mėnesį: 14, iš jų šiandien: 1.)