Finansai

LIETUVOS HERALDIKOS KOMISIJA ĮSPĖTA APIE RIZIKĄ PAŽEISTI KONKURENCIJOS ĮSTATYMĄ

Lietuvos heraldikos komisijos nariams vykdant viešojo administravimo funkcijas ir kartu rekomenduojant vieną iš savo narių teikti heraldikos darbų kūrimo paslaugas, gali būti sukuriamas interesų konfliktas bei nepagrįstai ribojama konkurencija. Tokią išvadą padarė Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi pareiškimą dėl Prezidento sudarytos ir jam atskaitingos institucijos veiksmų, ir pateikė siūlymus, kaip būtų galima tobulinti Lietuvos heraldikos komisijos veiklos teisinį reglamentavimą.

Į Konkurencijos tarybą kreipęsis pareiškėjas prašė įvertinti, ar aprašas, numatantis būtinų dokumentų pateikimą Lietuvos heraldikos komisijai ir jų nagrinėjimo tvarką, norint sukurti herbų etalonus, vėliavų, antspaudų ir kitų herbinių ženklų projektus, neprieštarauja Konkurencijos įstatymo nuostatoms. Pareiškėjo teigimu, pagal esamą tvarką užsakovai turi kreiptis į Lietuvos heraldikos komisiją ir prašyti rekomenduoti dailininką darbams atlikti arba nurodyti savo siūlomą, tačiau komisija dailininkus siūlo tik iš savo narių, o tai esą neužtikrina sąžiningos konkurencijos laisvės principo.

Įvertinusi surinktą informaciją, Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad Lietuvos heraldikos komisijos veiksmai gali nepagrįstai riboti konkurenciją, nes nėra aiškios tvarkos, kaip dailininkas, kuris nėra komisijos narys, galėtų viešai sužinoti apie poreikį sukurti herbą ir pretenduoti įgyvendinti užsakymą, kas mažina konkuruojančių ūkio subjektų skaičių bei didina prielaidas atrinkti susidomėjimą išreiškusį Lietuvos heraldikos komisijos narį.

„Apraše nėra reglamentuota, kaip Lietuvos heraldikos komisijos narys turi išreikšti susidomėjimą konkrečiu užsakymu ir būti įtrauktas į pretendentų sąrašą. Taip pat neaišku, ar toks narys pats dalyvauja komisijos posėdyje priimdamas sprendimus ir ar turi pareigą nusišalinti nuo klausimo svarstymo“, – rašoma Konkurencijos tarybos rašte.

Be to, Lietuvos heraldikos komisijos nariai, teikdami herbų ir kitų heraldinių kūrinių projektų rengimo paslaugas, gali būti palankesnėje padėtyje nei kiti tokias paslaugas siūlantys asmenys, pavyzdžiui, neatlygintinai gali gauti ir rinkti informaciją apie heraldikos objektų naudojimą iš visų Lietuvos institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų, naudotis valstybės archyvuose, muziejuose ir bibliotekose saugoma heraldikos medžiaga istoriniams herbams atkurti.

Konkurencijos taryba pasiūlė Lietuvos heraldikos komisijai tobulinti teisinį reguliavimą bei pašalinti galimą interesų konfliktą – viešai skelbti informaciją apie poreikį kurti herbą ir kviesti suinteresuotus dalininkus siūlyti savo kandidatūrą. Taip pat būtina aiškiai reglamentuoti kandidatų atrankos procedūrą ir suinteresuotų komisijos narių dalyvavimą joje.

Prezidento kanceliarijai, užtikrinančiai Lietuvos heraldikos komisijos veiklą, pasiūlyta peržiūrėti komisijos veiklos nuostatas, kurios dėl interesų konflikto gali lemti konkurencijos ribojimą ir, esant poreikiui, inicijuoti atitinkamus pakeitimus.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)