Finansai

Lietuvos paštui – tarptautinis įvertinimas už kokybės ir aplinkos apsaugos vadybą

Lietuvos paštas įvertintas dviem tarptautiniais ISO sertifikatais (ISO 9001 ir ISO 14001) už bendrovėje įdiegtas kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas. Šių sertifikatų suteikimas laikomas ne tik aukštu įmonės procesų įvertinimu, bet ir ilgalaikiu įsipareigojimu atitikti griežtus vadybos standartus. 

Bendrovei suteikti ISO sertifikatai galios trejus metus, iki 2025 m. rugsėjo mėnesio. Iki to laiko kasmet Lietuvos pašte taip pat bus atliekami priežiūros auditai ir tikrinama, kaip bendrovė kasdienėje veikloje vadovaujasi įdiegtomis kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemomis.

„Verslo procesams pritaikyta ir nuolatos prižiūrima vadybos sistema yra būtinybė, siekiant užtikrinti efektyvų bendrovės darbą. Suteikti ISO sertifikatai Lietuvos paštą įpareigoja garantuoti vidaus procesų atitikimą keliamiems itin griežtiems tarptautiniams reikalavimams. Suprasdami savo veiklos mastą, prisiimame atsakomybę už daromą poveikį aplinkai bei siekiame veikti darniai. Todėl įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema padės užtikrinti darnaus vystymo tikslų įgyvendinimą ir demonstruoti Lietuvos pašto atsakingą požiūrį aplinkos apsaugai.

Be to, aukščiausius pasaulinius standartus atitinkančių vadybos sistemų įdiegimas reiškia ne tik sklandesnius įmonės procesus, bet ir didesnį klientų pasitenkinimą mūsų teikiamomis paslaugomis“, – sako Lietuvos pašto Verslo ir technologijų padalinio vadovas Ruslanas Prokofjevas.

Lietuvos paštui suteikti ISO sertifikatai yra pirmieji tarptautiniai bendrovės įvertinimai valdysenos srityje.

Šių metų rugsėjo pabaigoje bendrovės valdysena buvo teigiamai įvertinta ir naujausiame Valdymo koordinavimo centro (VKC) sudaromame Gerosios valdysenos indekse. Jame Lietuvos pašto įvertinimas pakilo nuo anksčiau buvusio A- iki A. Pastaraisiais metais bendrovė, atsižvelgdama į ankstesnes VKC rekomendacijas, patobulino valdybos veiklos organizavimo ir įsitraukimo praktikas, taip pat sustiprino audito komiteto kompetencijas.

Pranešimą paskelbė: Lukas Zadarackas, AB Lietuvos paštas

(Perskaityta per mėnesį: 2, iš jų šiandien: 1.)