Finansai

LITEXPO: organizuojant viešuosius pirkimus maksimaliai užtikrinama konkurencija

Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ akcentuoja, kad preciziškai laikosi Bendrovei LRV nutarimu suformuluotos užduoties laiku ir pagal aukščiausius kokybės standartus pritaikyti savo patalpas liepos mėnesį Vilniuje vyksiančiam NATO viršūnių susitikimui, visas organizacines detales, taip pat ir viešuosius pirkimus bei jų technines specifikacijas derindami su pagrindiniu renginio užsakovu – LR užsienio reikalų ministerija bei kitomis susijusiomis institucijomis.

„Visi viešieji pirkimai, kuriuos vykdė ir vykdo įmonė, siekiant pasirengti NATO vadovų susitikimui, organizuojami griežtai vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, maksimaliai užtikrinant konkurenciją. „Litexpo“ nuo pat pasirengimo NATO susitikimui pradžios neturėjo galimybės daryti įtakos viešųjų pirkimų poreikio formavimui ar jų paskelbimo grafikui – dar ir šiandien turime nepaskelbtų pirkimų dėl nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių. Tačiau Bendrovė yra pasiryžusi padaryti viską, kas nuo jos priklauso, kad renginiui būtų pasirengta nepriekaištingai“,  ̶  sakė l.e.p. „Litexpo“ generalinis direktorius Justinas Bortkevičius.

Veikdama jai įprastu režimu, Bendrovė per metus vykdo viešųjų pirkimų už maždaug  3 mln. eurų, atlikdama įprastas viešųjų pirkimų procedūras ir nenaudodama neskelbiamų derybų praktikos.  Pasak  J. Bortkevičiaus, dėl ypatingos skubos, susiklosčius nuo „Litexpo“ nepriklausančioms aplinkybėms ir, kai tai buvo objektyviai būtina, pirkimus vykdant neskelbiamų derybų būdu, „Litexpo“ dėjo maksimalias pastangas užtikrinti konkurenciją. Buvo vykdomos rinkos dalyvių apklausos ir, pirkimą vykdant neskelbiamų derybų būdu, dėl pasiūlymų pateikimo kreipiamasi į kelis potencialus tiekėjus. Pavyzdžiui, vykdant telekomunikacijų paslaugų pirkimą dėl pasiūlymo pateikimo buvo kreiptasi į keturis rinkos dalyvius.

“Privalu suprasti, kad šis Lietuvai išskirtinis renginys bei su juo susiję organizaciniai darbai, taip pat ir viešieji pirkimai privalo laikytis nulinės tolerancijos bet kokiai nesėkmei strategijos, o tai pirmiausia reiškia ir nulinę toleranciją rizikai gauti nekokybišką paslaugą. Visi „Litexpo“ partneriai ir tiekėjai privalo turėti aukščiausią kompetenciją, patirtį, žmogiškuosius išteklius bei specialiųjų tarnybų patvirtintą nepriekaištingą reputaciją, taip pat, dažnu atveju, leidimus dirbti su įslaptinta informacija“, – teigė J. Bortkevičius.

Organizuodama pirkimus neskelbiamų derybų būdu, „Litexpo“ visada atlikdavo rinkos tyrimą, kurio metu vertino potencialius tiekėjus ir svarbiausia  ̶  jų galimybes paslaugas, prekes pristatyti ir suteikti laiku  ̶  prekių ir paslaugų užtikrinimas tinkamai ir laiku yra kritiškai svarbus, nes pasirengimui reikalingas priemones būtina gauti pagal griežtai nustatytas datas.

Kiekvieną kartą priimant sprendimą dėl pirkimo būdo parinkimo įvertinama ir tai, ar, viešuosius pirkimus vykdant atviro konkurso būdu, kiltų rizika, kad NATO šalių vadovų susirinkimui tinkamai ir laiku nebus pasiruošta. Tokia situacija lemtų nenusakomo dydžio žalą visos Lietuvos Respublikos, kaip NATO strateginės partnerės, reputacijai.

 Visi pasiruošimo NATO viršūnių susitikimui darbai ir planai buvo suderinti su „Litexpo“ valdyba.

„Vyksta nuolatinis intensyvus bendradarbiavimas su kolegomis iš NATO ir Užsienio reikalų ministerijos  ̶  tikslinami įvairūs techniniai aspektai, konsultuojamasi dėl tinkamiausio reikalavimų įgyvendinimo būdo. Bendrovė gali pagrįsti visus savo sprendimus dėl viešųjų pirkimų bei pateikti argumentus susijusioms bei atsakingoms institucijoms. Įmonės veiklą griežtai apibrėžia ir įvardija jos įstatai. Šiuo metu „Litexpo“ skiria maksimalius savo pajėgumus, kad NATO vadovų susitikimui būtų pasiruošta laiku ir sklandžiai. Tai  ̶  Lietuvos reputacijos klausimas ir vienintelis mūsų prioritetas šiandien“, ̶  sakė J. Bortkevičius.

Papildoma informacija:

2022 m. rugpjūčio 1 d. tarp URM ir „Litexpo“ buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis Nr. 10-214/22 dėl „Litexpo“ patalpų ir išorės erdvių pritaikymo NATO šalių vadovų susitikimui. Sutartyje nurodyta, kad „Litexpo“ įsipareigoja pagal NATO tarptautinio sekretoriato pateiktus reikalavimus patalpoms, griežtai laikantis Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės patvirtinto NATO šalių vadovų susitikimo organizavimo darbų tvarkaraštyje nustatytų terminų, atlikti nurodytus viešuosius pirkimus tam, jog įsigytų darbų, prekių ir paslaugų, reikalingų pritaikymo darbams atlikti. Tvarkaraštyje didžioji dauguma viešojo pirkimo sutarčių sudarymo terminų buvo numatyti 2022 m. II pusėje.

NATO tarptautinio sekretoriato nariai 2022 m. rugsėjo 26 d. apsilankė Lietuvos Respublikoje ir „Litexpo“ tam, kad įvertintų renginio planus, pateiktų savo reikalavimus bei pastebėjimus dėl NATO šalių vadovų susitikimo organizavimo. Iki šio vizito, didelė dalis poreikių, pagal kuriuos formuojamos viešiesiems pirkimams vykdyti reikalingos techninės specifikacijos, apskritai nebuvo žinoma. Todėl Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ negalėjo net pradėti vykdyti viešųjų pirkimų, nežinodami tikslių techninių poreikių, pirkimų apimčių ir kitų svarbių aspektų.

Dėl neskelbiamų derybų:

Pirkimų neskelbiamų derybų būdu įgyvendinimui, kaip tai numato VPĮ, yra reikalinga tokia aplinkybių visuma: 1) viešieji pirkimai, kurie privalo būti vykdomi itin skubiai, dėl ko nėra įmanoma viešųjų pirkimų įvykdyti kitu būdu nei neskelbiamos derybos, 2) perkančioji organizacija tokių aplinkybių negali kontroliuoti (aplinkybės, dėl kurių viešuosius pirkimus privaloma vykdyti itin skubiai, nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos).

Šiuo atveju susiklostė visos aplinkybės, kurios lėmė teisėtą ir būtiną pagrindą viešuosius pirkimus organizuoti būtent neskelbiamų derybų būdu: „Litexpo“ didžiąją dalį pirkimų privalėjo ir privalo vykdyti itin skubiai. „Litexpo“ objektyviai nebūtų galėję sudaryti viešojo pirkimo sutarčių nurodytais terminais vykdydami tarptautinio ir/ar supaprastinto atviro viešojo pirkimo procedūras dėl pirkimo procedūrų terminų.

Pranešimą paskelbė: Eglė Gudauskienė, Lietuvos parodų ir kongresų centras LITEXPO

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)