Finansai

LVPA kviečia į likusias „Eksperimento“ projektinių idėjų konsultacijas

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) įgyvendina ES investicijų priemonės „Eksperimentas“ projektinių idėjų konsultacijas, kuriomis siekiama suteikti projektų idėjoms siūlymų, kaip sistemingiau ir nuosekliau vystyti projekto idėjos pristatymą, planuotę, taip pasidalinti geriausiomis praktikomis ir padėti įvertinti projekto potencialą bei rizikas atsižvelgiant į srities, kurioje vystomos inovacijos, specifiškumą.  

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų projektai yra itin kompleksiški, nes apima naujų technologijų ar novatoriškų produktų vystymą, todėl šiam projekto planavimo etapui būtinas dėmesys. LVPA Investicijų valdymo tarnybos direktorės pavaduotojas Karolis Balaišis teigia, kad dėl šios priežasties konsultacijose sudalyvauti išties verta: „Pirmiausia, klientas (startuolis, regioninė ar kita įmonė) atvykęs galės pristatyti savo idėją, sprendžiamą problemą, įmonės veiklą ir kartu gauti atsakymą, nuo ko priklauso priemonės „Eksperimentas“ kvietimo potencialių projektų kokybė ir sėkmingas įgyvendinimas. Pristačius idėją, veiklas ir naudas, LVPA projektų valdymo ekspertai patars, kaip geriau suplanuoti projektą, į ką reikėtų atsižvelgti ir įsivertinti rengiant paraišką, suvaldant rizikas ir galimybes. Tinkamas planavimas ir paraiškos parengimas gali turėti labai didelę įtaką projekto įgyvendinimui ir ypač rezultatų pasiekimui.“

2019-aisiais įvyko 6 konsultacijos, kurios aprėpė šias sumanios specializacijos kryptis: informacinės ir ryšių technologijos, sveikatos technologijos ir biotechnologijos, nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos bei įtrauki ir kūrybinga visuomenė.

Vienas iš įmonės, dalyvavusios konsultacijose pagal informacinių ir ryšių technologijų sumanios specializacijos prioritetą, atstovų teigia, kad konsultacijos buvo iš tiesų naudingos. Pasak pašnekovo, įmonę nudžiugino projektui skirtas dėmesys ir noras padėti, o ne kontroliuoti. Konsultacijos dalyvis pabrėžė, kad LVPA ekspertų komanda greitai ir kokybiškai suteikė grįžtamąjį ryšį pristatytai projektinei idėjai. Kompanijos atstovas teigia, kad didžiulė konsultuojančių specialistų komanda iš tiesų nustebino – ypač svarbus pasirodė išorės eksperto IT srityje dalyvavimas. Pašnekovo teigimu, dažnai yra sudėtinga perteikti visą projekto idėją, todėl eksperto pastabos smarkiai prisidėjo prie projekto koncepcijos vystymo.

Lietuvos verslo paramos agentūra siūlo pasinaudoti unikalia galimybe gauti nemokamą specializuotą ekspertinę pagalbą. Konsultacijos skirtos ne tik projekto planavimui palengvinti, bet ir projekto idėjos vystymui, įvertinant potencialą rinkoje ir konkurencingumą konkrečiame pramonės, energetikos, žemės ūkio ir maisto gamybos, sveikatos ar IT sektoriuje.

Šiuo metu įmonės dar gali registruotis į konsultacijas pagal šias sumanios specializacijos kryptis:

Data

Sumanios specializacijos prioritetas

Registracijos nuoroda

Sausio 16 ir 24 d.

Naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų
sumani specializacija

Registracija į konsultacijas

Sausio 17 d.

Energetikos ir tvarios aplinkos sumani specializacija

Registracija į konsultacijas

Sausio 23 ir 24 d.

Agroinovacijų ir maisto technologijų sumani specializacija

Registracija į konsultacijas

Sausio 30 d.

Sveikatos technologijų ir biotechnologijų
sumani specializacija

Registracija į konsultacijas

Sausio 31 d.

Informacinių ir ryšių technologijų sumani specializacija

Registracija į konsultacijas

Konsultacijos, truksiančios vieną valandą, metu įmonės, ketinančios teikti paraišką, atstovo bus prašoma trumpai pristatyti projekto idėją: įmonės veiklą, sprendžiamą problemą, galimą problemos sprendimą, taip pat tikslines rinkas, konkurencinę aplinką, projekto gaires ir finansavimo šaltinius. Įmonių prašoma atkreipti dėmesį į taktinio plano parengimą. Pagal idėjos iniciatoriaus pateiktą informaciją bus teikiamas grįžtamasis ryšys.

Pranešimą paskelbė: Gintarė Stakėnaitė, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

(Perskaityta per mėnesį: 11, iš jų šiandien: 1.)