Finansai

„MOVERE OY“ GAVO LEIDIMĄ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

Konkurencijos taryba davė leidimą Suomijos bendrovei „Movere Oy“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 80 proc. Lietuvos įmonės „Movere“ akcijų (iš viso kartu su turimomis akcijomis – 100 proc.) ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2020 m. balandžio 24 d. įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Movere Oy“ teikia logistikos, krovinių ekspedijavimo ir pervežimo paslaugas, taip pat gamina ir prekiauja „AdBlue“, gryno karbamido tirpalo, naudojamo sunkvežimiuose su dyzeliniais varikliais siekiant mažinti žalą aplinkai, produkcija. Šios paslaugos teikiamos daugiausia Suomijoje.

Kontrolę įgyjantis ūkio subjektas priklauso „Danish Agro Group“ įmonių grupei, kurią sudaro daugiau nei 100 įmonių, veikiančių 16 Šiaurės Europos šalių. Lietuvoje yra registruota viena grupei priklausanti bendrovė „Baltic Agro“, kuri vykdo žemės ūkio veiklą ir parduoda gyvulių pašarus, žaliavas, premiksus ir vitaminus, trąšas, augalų apsaugos priemones bei sėklas.

„Movere“ teikia logistikos ir krovinių ekspedijavimo paslaugas daugiausia Lietuvoje.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 9, iš jų šiandien: 1.)