Finansai

Nuo gegužės praplečiamas energinių produktų sąrašas, apie kuriuos reikės informuoti VMI

2019 m. vasario 5 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informuoja, kad šiemet praplėstas energinių produktų, apie kurių gabenimą verslo atstovai turės informuoti mokesčių administratorių, sąrašas (1 lentelė). Vežant iš Lietuvos į kitą Europos Sąjungos narę arba gaunant iš kitos ES narės į Lietuvą tokius energinius produktus kaip alyvos, alyvų priedai bei atliekos, tam tikri tirpikliai, skiedikliai ir pan. – duomenis apie tai nuo 2019 m. gegužės 1 d. reikės pateikti ir VMI[1].

Įsigaliojus naujovėms visa su 210 litrų arba didesnėse pakuotėse ir kelių transportu gabenamais energiniais produktais susijusi informacija turės būti teikiama VMI akcizų informacinėje sistemoje (AIS). Tai krovinio gabenimo dokumento ir kiti su gabenimu susiję duomenys, pvz., apie produktų siuntėjus, gavėjus, vežėjus, produktų išgabenimo ar pristatymo datas ir laikus, produktų iškrovimo vietas ir pan.

„Sprendimai priimti VMI, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir Muitinės kriminalinei tarnybai atskleidus per pastaruosius metus įvykdytas piktnaudžiavimo schemas. Nustatyti atvejai, kai dokumentuose gabenamą krovinį įvardijus vienokios ar kitokios rūšies alyvomis, iš tiesų buvo gabenami akcizais apmokestinami naftos produktai, naudojami kaip variklių degalai. Inicijuotiems pokyčiams pritarė ir Vyriausybės Šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisija“, – teigia šiuo metu VMI Akcizų administravimo departamentui vadovaujantis Žygintas Grekas, pažymėdamas, kad šie duomenys apie tarp ES šalių gabenamus energinius produktus apribos nesąžiningo verslo galimybes sukčiauti tarptautiniu mastu ir pagerins konkurencines sąlygas skaidriai veiklą vykdantiems ir reikšmingą naudą šalies biudžetui generuojantiems verslo atstovams. Be to, reikalavimai taikomi tik didesnėse nei 210 litrų talpose gabenamiems minėtiems produktams, siekiant, kad pokyčiai nedarytų įtakos mažmeninei prekybai.

Svarbu pažymėti, kad siuntėjas krovinio gabenimo dokumento ir kitus su gabenimu susijusius duomenis AIS turės pateikti prieš pradėdamas faktinį produktų išgabenimą iš Lietuvoje esančio sandėlio (patalpos) į kitą ES valstybę narę. Gavėjas krovinio gabenimo dokumentus ir kitus su gabenimu susijusius duomenis AIS taip pat turės pateikti prieš gaudamas produktus iš kitos ES šalies narės.

Lietuvoje nefasuotais naftos produktais prekiauja apie 500 verslo atstovų, kurie sugeneruoja net 56,3 proc. visų iš akcizų gaunamų biudžeto pajamų. Sukčiavimai šioje srityje atneša nemažą žalą biudžetui. „Dalis produktų tarp valstybių vis dar juda be specialių kontrolės priemonių. Įgyvendinus pokyčius ir gaunant daugiau duomenų, atsakingoms institucijoms galės efektyviau įvertinti energinių produktų gabenimu užsiimančių verslininkų rizikingumą“, – teigia Ž. Grekas. 2016-2018 m. duomenimis, siekiant išvengti mokesčių už kai kurių akcizais apmokestinamų prekių gabenimą, panaudotos 124 „fiktyvios“ įmonės, o bendra valstybės biudžetui padaryta žala siekia net 32 mln. eurų.

Papildoma informacija:

1 lentelė. Energinių produktų, apie kurių siuntimą (komerciniams tikslams į kitą Europos Sąjungos valstybę narę ir (arba) gavimą komerciniams tikslams iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, kai minėti produktai gabenami pakuotėje, kurios dydis yra 210 litrų arba didesnis) reikės informuoti VMI, sąrašas.

2019 m. Kombinuotosios nomenklatūros kodas

Produktas

2707 99 11

2707 99 19

2707 99 99

Neapdorotos alyvos

2710 19 71-2710 19 99

Tepalinės alyvos (variklinės alyvos, kompresorinės mašininės alyvos, turbininės mašininės alyvos, pavarų alyvos ir reduktorinės alyvos, elektroizoliacinės alyvos ir pan.)

2710 20 90

Kitos alyvos

2710 91 00

2710 99 00

Alyvų atliekos

3403 19 10

3403 19 80

Kitos tepimo priemonės

3811 21 00

Tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

3814 00

Sudėtiniai organiniai tirpikliai ir skiedikliai, nenurodyti kitoje vietoje; paruoštos dažų arba lakų šalinimo priemonės

3817 00

Sumaišyti alkilbenzenai ir sumaišyti alkilnaftalenai, išskyrus priskiriamus 2707 arba 2902 pozicijai

3819 00 00

Hidraulinių stabdžių skysčiai ir kiti paruošti hidraulinių pavarų skysčiai, kurių sudėtyje nėra arba yra mažiau kaip 70 % masės naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

3824 99 92 (kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų ir neskirtų naudoti kaip variklių degalai ir šildymui skirtas kuras)

Cheminiai produktai arba preparatai, daugiausia sudaryti iš organinių junginių, nenurodyti kitoje vietoje, skysto pavidalo 20 °C temperatūroje

3825 49 00

Organinių tirpiklių atliekos

3825 50 00

Metalų ėsdinimo tirpalų, hidraulinių skysčių, stabdžių skysčių ir antifrizų atliekos

[1]  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e40c32a01efb11e9875cdc20105dd260

Pranešimą paskelbė: Laimonas Rimkus, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Perskaityta per mėnesį: 19, iš jų šiandien: 1.)