Finansai

„OPTICAL TECHNOLOGIES“ GALĖS VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

Konkurencijos taryba leido įmonei „Optical Technologies“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 50,1 proc. bendrovės „Altechna“ akcijų (kartu su turimomis akcijomis – 100 proc.) ir įgyjant vienvaldę pastarosios kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2020 m. spalio 26 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Šiuo metu „Optical Technologies“ valdo 49,9 proc. bendrovės „Altechna“ akcijų ir kartu su įmone „Vertės technologija“ turi bendrąją „Altechnos“ kontrolę. Vienvaldė kontrolė bus įgyjama „Optical Technologies“ įsigyjant 50,1 proc. bendrovei „Vertės technologija“ priklausančių įmonės „Altechna“ akcijų, – po koncentracijos iš viso 100 proc.

„Optical Technologies“, kurios 100 proc. akcijų priklauso plėtros kapitalo fondui KŪB „Litcapital I“, įsteigta siekiant investuoti į „Altechnos“ akcijas ir įgyti vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę. Kitos su kontrolę įgyjančiu ūkio subjektu susijusios įmonės gamina ir parduoda belaides apsaugos (signalizacijos) sistemas, užsiima laisvalaikio ir sporto aprangos gamyba, didmenine ir mažmenine prekyba.

„Altechna“ yra lazerių produktų ir sprendimų tiekėja, gaminanti ir prekiaujanti lazerių komponentais. Su ja susijusi „Altechna Coatings“ yra optinės inžinerijos bendrovė, teikianti stiklo, skirto lazerinei optikai, dangų dengimo paslaugas.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 5, iš jų šiandien: 1.)