Finansai

Pagalbos verslui fondas vertins įmonės „Enerstena“ restruktūrizacijos galimybes

Šią savaitę biomasės katilines projektuojanti, gaminanti ir įrenginėjanti bendrovė UAB „Enerstena“ informavo savo tiekėjus bei kreditorius apie inicijuojamą restruktūrizacijos procedūrą. „Enerstenai“  7 mln. eurų investiciją skyręs Pagalbos verslui fondas (PVF), kaip ir kiti kreditoriai, analizuos įmonės paruoštą restruktūrizacijos planą, iš naujo įsivertins bendrovės ateities perspektyvas ir įsipareigojimus prieš kreditorius bei priims spendimą, ar pritarti restruktūrizavimo planui. 

„Įmonė, kurianti apčiuopiamą pridėtinę vertę, tačiau patirianti stiprių finansinių sunkumų gali tikslingai suplanuoti restruktūrizacijos procesą. Gavus kreditorių pritarimą restruktūrizacijos planui, bendrovė turės daugiau laiko persitvarkyti finansų srautus ir perorganizuoti verslo procesus. Mūsų investicija jau leido „Enerstenai“ atsiskaityti su dalimi tiekėjų ir sumokėti vėluojančius atlyginimus. Tikėtina, kad be PVF pagalbos ne tik „Enerstena“, bet ir keletas jos tiekėjų jau šiandien būtų nebegrįžtamai sudėtingoje situacijoje. Planuodami fondo investicijų portfelį, suprantame, kad daliai itin sudėtingoje finansinėje situacijoje esančių įmonių gali tekti pradėti restruktūrizavimo procesus. Mūsų tikslas – padėti įmonėms, kad ilguoju periodu jos galėtų tęsti veiklą. Kartais restruktūrizacija gali būti vienas iš būdų tai padaryti“, – situaciją komentavo PVF valdančios Valstybės investicijų valdymo agentūros (VIVA) generalinis direktorius Dainius Vilčinskas.

Šiuo metu VIVA vidinis auditas atlieka „Enerstenos“ sandorio vertinimą. Taip pat PVF Investicinis komitetas, sudarytas iš nepriklausomų investavimo ir rizikų valdymo ekspertų, spręs, ar reikia nusimatyti papildomų pareiškėjų vertinimo procedūrų, kurios užtikrintų daugiau investicijų saugumo, bet  tuo pačiu minimaliai lėtintų investavimo ir pagalbos teikimo greitį. „Enerstenos“ sandorio detales taip pat nagrinės ir vertins PVF Stebėtojų tarybos Rizikos ir Patariamasis komitetai, kurių nariai yra nepriklausomi ekspertai ir Lietuvos banko atstovai. VIVA taip pat nagrinėja, ar Fondui pateikta informacija, kuria jis operavo priimant sprendimus, buvo pateikta teisinga ir pilna apimtimi. Be to, VIVA pasirašė sutartį su dar viena reitingo agentūra, į kurią pagal poreikį kreipsis dėl antrosios nuomonės vertinant įmonių kredito reitingą. Daugiapakopė PVF valdymo struktūra užtikrina, kad Fondo valdymo procesai ir tvarkos yra nuolat tobulinami, atsižvelgiant į kaupiamą patirtį ir gerąsias praktikas.

„Fondas yra naujas valstybės finansinės inžinerijos instrumentas, pirmieji sandoriai gali suteikti naujų įžvalgų jį tobulinant, o mums vertinant bendrą fondo portfelį, svarbu nepamiršti mūsų pagrindinės misijos – padėti kuo didesniam skaičiui vidutinių ir stambių įmonių, nukentėjusių nuo COVID-19 situacijos. Fondas siekia ne tik finansinės grąžos investuotojams, bet kartu ir sukurti pridėtinę vertę valstybei: išsaugoti darbo vietas, išskirtines specialistų kompetencijas ir aukštos pridėtinės vertės inovacijas, mokesčius į biudžetą bei prisidėti prie tvarios ekonomikos vystymosi Lietuvoje. Toliau dirbame su keliomis dešimtimis bendrovių ir siekiame padėti joms ilguoju periodu tęsti veiklą. Esu tikras, kad, nepaisant sudėtingų situacijų, Fondo investicinė grąža pasibaigus investavimo periodui bus teigiama“, – sako D. Vilčinskas.

Prieš priimant investavimo sprendimą PVF vertina pareiškėjo finansinę padėtį, įmonės sukurtų darbo vietų skaičių, kuriamą pridėtinę vertę, analizuoja finansinius rezultatus iki pandemijos, dabartinę situaciją ir įmonės planus ilguoju periodu. Sandorio su „Enerstena“ atveju buvo atliktas papildomas veiklos, teisinis, mokestinis, finansinis vertinimas. PVF investicija leido „Enerstenai“ atsiskaityti su dalimi tiekėjų ir darbuotojais, tačiau naujai atsiradęs likvidumo trūkumas lėmė tai, kad įmonės valdyba priėmė sprendimą restruktūrizuoti įmonę.

Apie Pagalbos verslui fondą (PVF): 

Pagrindinis Pagalbos verslui fondo tikslas – padėti vidutinėms ir didelėms Lietuvoje veikiančioms įmonėms, susidūrusioms su COVID-19 sukeltais iššūkiais. PVF siekia tapti tvariu partneriu vidutinėms ir stambioms įmonėms, kurios negauna finansavimo iš tokias paslaugas teikiančių rinkos dalyvių. Valstybės investicijos prisideda prie stambių ir vidutinių verslų išsaugojimo bei atskirų ekonomikos sektorių skatinimo ir vystymosi.

Pagalbos verslui fondą valdo Valstybės investicijų valdymo agentūra (VIVA). Visą informaciją apie fondo veiklą, investavimo kriterijus ir paraiškos formas galima rasti PVF interneto svetainėje (www.viva.lt).

Pranešimą paskelbė: Ugnė Belevičiūtė, UAB „Gravitas Partners“

(Perskaityta per mėnesį: 10, iš jų šiandien: 1.)