Finansai

Paskirta naujoji VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų vadovė

Šiandien paskirta naujoji VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų direktorė. Ja tapo ilgametė šios įstaigos darbuotoja Virginija Pavalkienė.

„Naująja viešosios įstaigos vadove tapo puikiai įstaigos veiklą išmananti jos darbuotoja. Sukaupta Virginijos Pavalkienės patirtis leis sklandžiai pereiti prie kokybiško, aukščiausius standartus siekiančio darbo naujose pareigose. Iš naujosios vadovės tikimės efektyvios Lietuvos prabavimo rūmų veiklos jai pavestose srityse užtikrinimo, atviro, skaidraus ir rezultatyvaus bendradarbiavimo tiek su prižiūrimais subjektais, tiek ir su institucijomis, įgyvendinant tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą. Taip pat tikimės, kad naujoji vadovė didelį dėmesį skirs ir darbuotojų kolektyvo suformavimui, paskatų sistemos sukūrimui, kas neabejotinai padidins visų darbuotojų įsitraukimą ir geresnius įstaigos veiklos rezultatus“, – teigia finansų viceministras Gediminas Norkūnas.

Prieš imantis naujųjų pareigų V. Pavalkienė 23-ejus metus dirbo VšĮ Lietuvos prabavimo rūmuose. Karjerą pradėjusi kaip juriskonsultė, vėliau ji daugiau kaip 20 metų vadovavo VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų Teisės-revizijų skyriui. V. Pavalkienė yra įgijusi teisės studijų magistro laipsnį Vilniaus universitete.

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai įsikūrę Druskininkuose. Viešoji įstaiga atlieka tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą. Ji prabuoja ūkio subjektų ir gyventojų pateiktus tauriuosius metalus, brangakmenius, jų gaminius, juos įspauduoja arba išduoda jų kokybės pažymėjimus.

Viešoji įstaiga prižiūri, kad ūkio subjektai laikytųsi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, stebi šių subjektų veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu. VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai vykdo pavojingųjų cheminių medžiagų ir cheminių mišinių ribojimų juvelyriniuose dirbiniuose reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą pagal REACH reglamentą. Ši įstaiga taip pat tiria Aplinkos apsaugos įstatyme pagal kompetencijai jai priskirtus juridinių asmenų padarytus pažeidimus, siekiant išvengti potencialią riziką vartotojų sveikatai keliančių gaminių patekimą į rinką.

Viešoji įstaiga konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą veiklos, susijusios su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, klausimais, tvarko ūkio subjektų sąrašą ir atsakomybės ženklų registrą.

 

Papildoma informacija:

  • Pagrindinis prabavimo tikslas yra apsaugoti  vartotojus nuo apgavysčių, užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp gamintojų ir tiekėjų. Visi tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, skirti realizuoti Lietuvos Respublikoje, taip pat įvežti į Lietuvos Respubliką, turi atitikti Lietuvos Respublikos Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybės priežiūros įstatymo  nustatytas prabas. 
  • Lietuvos prabavimo rūmai įsteigti 1922 m. Taip pačiais metais buvo priimtas pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje Auksinių ir sidabrinių dirbinių žymėjimo įstatymas. Neturėdama šios srities specialistų ir patirties, Lietuva tauriųjų metalų priežiūros sistemą kūrė, atsižvelgdama į Prancūzijoje modelį ir padedama šios valstybės specialistų.
  • Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Prabavimo rūmai buvo uždaryti, o Lietuvoje pagaminti tauriųjų metalų gaminiai buvo prabuojami ir įspauduojami Rygoje. Netrukus po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. buvo įsteigta valstybės įmonė „Lietpraba“. 1995 m. valstybės įmonės „Lietpraba“ pavadinimas buvo pakeistas į nepriklausomoje Lietuvoje turėtą pavadinimą „Lietuvos prabavimo rūmai“, įsteigti padaliniai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
  • Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 1K-284 „Dėl valstybės įstaigos „Lietuvos prabavimo rūmai“ pertvarkymo į viešąją įstaigą“ įmonė pertvarkyta, pakeičiant jos teisinę formą į viešąją įstaigą.

Pranešimą paskelbė: Daiva Baužienė, LR Finansų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 6, iš jų šiandien: 1.)