Finansai

Pokyčiai statybų sektoriuje: skaidriai dirbančiojo ID privalės pateikti visi šiame sektoriuje dirbantys darbuotojai

Nuo 2024 m. liepos 1 d. keičiasi skaidrius darbo santykius užtikrinančių priemonių reikalavimai, t. y. didėja finansinės sankcijos, o kiekvienas statybos darbus atliekantis asmuo, net vykdydamas privataus namo ar buto remontą, privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (ID).

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojo teigimu, didžiausias pasikeitimas – didėja asmenų grupė, kuri privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (ID).

„Iki šiol skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas (ID) buvo reikalingas atliekant statybos darbus tik statybvietėse, tačiau nuo liepos mėnesio šis reikalavimas įsigalios ir vykdant privačių namų, butų remontą ar renovaciją – kitaip tariant, net samdant asmenis daryti savo ar artimųjų būsto remontą, pavyzdžiui, keisti gyvenamo namo stogą, montuoti langus, atlikti buto vidaus apdailos darbus ir panašiai, samdomi asmenys privalės turėti skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (ID)“, – akcentuoja Dalius Čeponas, LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas.

„Atvejai, kai statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys neturės suformuoto galiojančio skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo arba skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančių dokumentų, jei ID negali būti suformuotas, bus laikomi nelegaliu darbu atliekant statybos darbus ir atsakomybė bus taikoma šių darbų užsakovui“, – pabrėžia D. Čeponas.

Nuo liepos 1 d. nelegalus darbas atliekant statybos darbus statytojui (užsakovui) fiziniam asmeniui užtrauks baudą nuo 500 iki 1 100 Eur. Didesnė bauda – nuo 1 500 iki 5 000 Eur – už nelegalų darbą atliekant statybos darbus bus skiriama statytojui (užsakovui) arba jo įgaliotam rangovui fiziniam asmeniui, kuris verčiasi ūkine komercine veikla, ir statytojo (užsakovo) ar jo įgalioto rangovo juridinio asmens vadovui.

Nelegalus darbas, atliekant statybos darbus, jeigu šiuos darbus atliks trečiosios šalies pilietis, užtrauks baudą darbdaviui – fiziniam asmeniui nuo 2 000 iki 5 000 Eur ir darbdavio – juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui – nuo 1 500 iki 5 000 Eur.

LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas pažymi, kad, nustačius nelegalaus darbo atliekant statybos darbus atvejį, juridinis asmuo, t. y. statytojas (užsakovas) ar jo vienas įgaliotas rangovas, bus laikomas nelegaliai statybos darbus atlikusio asmens darbdaviu. Tokiu atveju juridiniam asmeniui (statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui) bus skiriama nuo 3 iki 12 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį. Darbdaviui, jau baustam už šį pažeidimą per pastaruosius 2 metus, už pakartotinai padarytą pažeidimą šio įstatymo nustatyta tvarka bus skiriama nuo 6 iki 24 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių bauda už kiekvieną nelegaliai dirbusį asmenį.

Anot D. Čepono, būtina pabrėžti, kad nuo liepos iki spalio mėnesio fiziniams asmenims, kurių naudai bus atliekami statybos darbai ne statybvietėse, bus taikomas „tolerancijos“ laikotarpis, taigi jie nebus iškart baudžiami už skaidriai dirbančio ID nepareikalavimą iš jiems statybos darbus atliekančių asmenų.

Kas yra skaidriai dirbančio ID? Tai unikalus QR kodas, kuriame užšifruoti duomenys apie darbuotojo, savarankiškai dirbančio asmens arba į Lietuvą komandiruoto asmens, statusą. Susiformavus skaidriai dirbančio ID, galima patikrinti, ar asmuo yra oficialiai įdarbintas pagal darbo sutartį, vykdo savarankišką veiklą, ar yra į Lietuvos Respubliką komandiruotas asmuo. „Šią informaciją gali patikrinti ne tik kontroliuojančios institucijos, bet ir rangovai, statytojai (užsakovai), net jei jie yra fiziniai asmenys“, – pabrėžia LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas.

Susiformuoti ID kodą ar patikrinti jo galiojimą galima oficialioje „Sodros“ svetainėje čia.
„Reikia pastebėti, kad ID kodo tikrinimas – pasiteisinusi statybų sektoriaus skaidrinimo priemonė, sumažinusi nelegalaus darbo statybų sektoriuje atvejų skaičių, taigi ši sistema – itin veiksminga“, – sako D. Čeponas ir vardija akivaizdžiai pagerėjusius statistinius rodiklius. Palyginti su 2021 m., 2022 m. VDI nustatė maždaug 13 proc. mažiau nelegaliai dirbančių asmenų, o užsieniečių, nelegaliai dirbančių statybose, skaičius 2023 m., palyginti su 2022 m., sumažėjo apie 7 proc.

VDI specialistas atkreipia dėmesį, kad negalima pamiršti vyresnio amžiaus asmenų. Užsakę remonto paslaugas, pagal statusą jie taip pat gali būti traktuojami kaip statytojai (užsakovai), tad šiuo atveju labai svarbi artimųjų ar kaimynų pagalba. Jie galėtų pasirūpinti, kad statybos, įskaitant ir remonto darbus, atliktų tik asmenys, kurie turi ID kodą.

ID kodo reikalavimas ne tik sumažins nelegaliai įdarbintų darbuotojų skaičių, bet, anot LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojo, užtikrins, kad paslaugos bus atliktos kokybiškai ir kvalifikuoto darbuotojo, o įvykus statybiniam brokui bus paprasčiau išsireikalauti žalos atlyginimą.

„Tiesa, būtina akcentuoti, kad į statybos darbų sąvoką įeina darbai, atliekami statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamą statinį, – sako D. Čeponas. – Prie statybos darbų taip pat priskiriami žemės kasimo, mūrijimo, betonavimo, montavimo, pamatų ir stogų įrengimo, stalių, apdailos, įrenginių paleidimo, derinimo ir kiti darbai.“

Kontaktams:
komunikacija@vdi.lt
mob. + 370 698 73 025

Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius
www.vdi.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Bielskienė, Valstybinė darbo inspekcija

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)