Finansai

PRAMONĖS ĮRENGINIUS PRIŽIŪRINČIAI BENDROVEI LEISTA VYKDYTI SANDORĮ

Konkurencijos taryba leido bendrovei „Axioma servisas“ įsigyti 100 proc. įmonės „Elintos matavimo sistemos“ akcijų, tokiu būdu perimant vienvaldę jos kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2023 m. spalio 10 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis arba itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Axioma servisas“ prižiūri ir aptarnauja pramonės įmonių įrenginius, teikia avarinę pagalbą, taip pat remontuoja konvejerius, rotacinius ir hidraulinius įrenginius, diegia kompleksinius automatikos sprendimus bei sistemas, kuria informacinių technologijų produktus ir kt. Bendrovės laboratorijoje atliekami biokuro, vandens kokybės nustatymo tyrimai, tikrinama dujų nuotėkio analizatorių-signalizatorių atitiktis metrologiniams reikalavimams. Su „Axioma servisu“ susijusios įmonės gamina šilumos ir vandens apskaitos duomenų prietaisus bei kitus inžinerinius produktus, teikia pastatų priežiūros ir administravimo paslaugas, prekiauja nafta, jos produktais ir kt.

„Elintos matavimo sistemos“ parduoda matavimo prietaisus ir įrangą, derinimo sistemas, bandymų įrenginius, maitinimo šaltinius, teikia šios įrangos aptarnavimo, konsultavimo, patikros bei kalibravimo organizavimo paslaugas.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)