Finansai

Prezidentas siūlo Seimui didinti mokesčių sistemos stabilumą, stiprinti darbingumo netekusių asmenų socialinę apsaugą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo į Seimo pavasario sesijos darbotvarkę įtraukti šešias teisėkūros iniciatyvas, tarp kurių – siūlymai tobulinti teisėkūros procesą, paskatinti įmones didinti darbo užmokesčio fondus, stiprinti darbingumo netekusių asmenų socialinę apsaugą.

Šalies vadovas Seimui teiks tris teisėkūros iniciatyvas, kurios šiuo metu yra rengiamos. Viena jų – Teisėkūros pagrindų įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymų pakeitimai, kuriais siekiama didesnio mokesčių sistemos stabilumo (atsisakant egzistuojančios formalios išlygos, kuri leidžia skubiai kartu su biudžeto tvirtinimu didinti mokesčius), išsamesnio teisės aktų projektų įtakos aplinkai ir klimato kaitai vertinimo, taip pat užtikrinti asmens duomenų apsaugą bei numatyti galimybę įstatymų pasirašymui naudoti saugų elektroninį parašą.

Siekdamas paskatinti įmones priimti daugiau darbuotojų ir didinti darbo užmokestį, šalies vadovas po diskusijų su ekspertais planuoja Seimui teikti Pelno mokesčio įstatymo pataisas, kurios numatytų mokestinę paskatą įmonėms, didinančioms darbo užmokesčio fondo sąnaudas. Prezidentas taip pat ketina Seimui pateikti rengiamą įstatymų projektų paketą, kurio tikslas – tobulinti pretendentų į teisėjus atrankos modelį ir sudaryti palankesnes sąlygas teismų veiklos optimizavimui, susijusiam su teisėjų darbo krūvio balansu ir specializacija, nuotolinių posėdžių organizavimu.

Šalies vadovas siūlo įtraukti į Seimo pavasario sesijos darbotvarkę ir anksčiau parengtus bei registruotus įstatymų projektus. Pirmuoju iš jų siūloma keisti Viešųjų pirkimų įstatymą siekiant didinti viešųjų pirkimų sistemos efektyvumą, numatant valstybės viešųjų pirkimų strategiją, viešųjų pirkimų centralizavimo, profesionalumo ir procedūrų optimizavimo priemones bei efektyvesnį ginčų nagrinėjimą.

Korupcijos prevencijos ir susijusių įstatymų projektų paketu Prezidentas siekia mažinti korupcijos mastą, numatant daugiau korupcijos prevencijos priemonių, didinant viešojo sektoriaus subjektų įsitraukimą ir atsakomybę už šių priemonių įgyvendinimą, taip pat efektyvesnį korupcijos prevencijos koordinavimą valstybės mastu.

Šalies vadovas taip pat siūlo Socialinio draudimo įstatymo pakeitimų, kurių tikslas – nustatyti, kad socialinio draudimo pensijų ir netekto darbingumo kompensacijų dėl nelaimingo atsitikimo darbe bei šalpos išmokų gavėjai turėtų teisę gauti visą nedarbo draudimo išmoką.

Pranešimą paskelbė: Antanas Manstavičius, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 6, iš jų šiandien: 1.)