Finansai

Pristatytos priemonės turizmo sektoriaus likvidumui užtikrinti ir veiklai skatinti

Siekdama suvaldyti krizę ir sušvelninti jos poveikį turizmo sektoriui, Ekonomikos ir inovacijų ministerija Vyriausybėje pristatė turizmo sektoriaus skatinimo planą, kuris apima priemones, padėsiančias mažinti COVID-19 sukeltas pasekmes, taip pat priemones, skatinančias turizmo sektorių po karantino, bei priemones, transformuojančias turizmo sistemą. Šioms priemonėms įgyvendinti numatoma skirti apie 45 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Siekiant užtikrinti turizmo sektoriaus likvidumą, planuojama sukurti naują priemonę, kuri suteiktų beprocentę paskolą kelionių organizatoriams, kad jie galėtų nedelsdami atsiskaityti su turistais, atsisakiusiais kelionių kuponų.

Kad būtų sureguliuoti kelionių organizatorių ir draudikų santykiai, Ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijavo Valstybės skolos įstatymo pakeitimus, kuriais siūloma įtvirtinti, kad garantijų institucija gali teikti garantijas dėl draudimo įmonės pagal laidavimo draudimo sutartį arba finansų įstaigos pagal suteiktą finansinę garantiją Lietuvos Respublikoje įsteigtam kelionių organizatoriui sumokėtos draudimo arba garantijos išmokos dalies padengimo. Taip pat numatyta grįžti prie kelionių garantijų fondo modelio sukūrimo, pagal kurį būtų kompensuojami dėl kelionių organizatorių nemokumo turistų patirti nuostoliai. Fonde sukauptos lėšos būtų naudojamos, jei nepakaktų kelionių organizatoriaus laidavimo draudimo arba finansinės garantijos lėšų.

Be to, bus numatytos kompensacijos Lietuvos kelionių organizatoriams už turistų pargabenimą iš užsienio valstybių po nepaprastosios situacijos paskelbimo.

Turizmo sektoriui skatinti po COVID-19 bus kuriamos ir rinkodaros priemonės, skirtos vietiniam ir artimųjų prioritetinių turizmo rinkų turizmui skatinti. Jas įgyvendintų VšĮ „Keliauk Lietuvoje“. Numatyta, kad atvykstamajam turizmui padėtų atsigauti turistai iš kaimyninių rinkų. Todėl svarbu skatinti vidinį turizmo vartojimą ir prisitraukiant kaimyninių antžeminiu transportu atkeliaujančių turistų.

Siekiant paskatinti turizmo sektoriaus atsigavimą po COVID-19, numatyta sukurti atostogų kuponų sistemą Lietuvoje dirbantiems medikams. Atostogų kuponų sukūrimo ir išdavimo paslaugas teiktų vietinio turizmo kelionių organizatorius, į kurį kreiptųsi medicinos specialistai. Numatoma atostogų kupono vertė – ne didesnė kaip 200 eurų. Kuponu medicinos specialistai galės pasinaudoti atsiskaitydami už paslaugų paketą, kurį sudaro vietinio turizmo kelionių organizatoriaus arba apgyvendinimo įstaigų teikiamos paslaugos (apgyvendinimo, transporto, maitinimo, SPA, pramogos, kt.). Šia iniciatyva norima atsidėkoti medikams už jų darbą karantino laikotarpiu ir paskatinti vietinės turizmo rinkos atsigavimą.

Turizmo sektoriaus transformacijos bus siekiama skatinant inovacijų ir skaitmeninių technologijų taikymą kuriant turizmo paslaugas ir produktus. Tam bus pasitelkta kuriama priemonė „E-verslo modelis“, kuria bus finansuojami nauji verslo modeliai, sukurti įdiegus e. verslo sprendinius, taip pat priemonė „Įmonių darbuotojų perkvalifikavimas“ bei priemonė „Inovaciniai čekiai“, kuriais bus galima finansuoti leidybos, įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino kūrimo, komunikacijos ir pan. paslaugų pirkimus.

Pasak laikinai ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas einančio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, COVID-19 iš esmės pakeitė turizmo poreikius ir pasiūlą. Atsirado būtinybė kurti inovatyvias, skaitmenines turizmo paslaugas, skirtas nedidelėms žmonių grupėms. Tuo tikslu būtina operatyviai ir inovatyviai persikvalifikuoti turizmo paslaugas teikiančioms bendrovėms ir asmenims, pvz., kyla gamtos gidų poreikis.

Planuojama didinti ir esamų Europos Sąjungos investicijų priemonių, kurios leistų kurti naujas turizmo paslaugas, finansavimą. Viena tokių priemonių – „Inovaciniai čekiai“, kuria finansuojamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų įgyvendinimas.

Siekiant skatinti turizmą, tarp siūlomų priemonių numatyta ir paspartinti užsitęsusią Sporto rūmų rekonstrukciją į Nacionalinį kongresų centrą. Kongresų centras padėtų Lietuvai tapti konkurencingai verslo turizmo srityje, mažinti sezoniškumą, kurtų naujas darbo vietas ir leistų tolesnėje ateityje turizmo sektoriui būti pasirengus organizuoti dideles konferencijas ir kongresus sostinės centre.

Turizmo atgaivinimo priemonės yra įtrauktos į Vyriausybės Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą.

Pranešimą paskelbė: Rūta Serapinaitė, LR ekonomikos ir inovacijų ministerija

(Perskaityta per mėnesį: 17, iš jų šiandien: 1.)