Finansai

Projektų vykdytojams: kaip tinkami įgyvendinti pirkimo sutartį ir išvengti klaidų

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) pabrėžia pirkimo sutarties terminų ir atsiskaitymo tvarkos laikymosi svarbą, kad projektų vykdytojai išvengtų esminių klaidų.

Atkreipiamas dėmesys, kad pareiškėjai ar projekto vykdytojai, partneriai, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus (toliau – neperkančioji organizacija), turi pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles (460.8, 460.9 papunkčiai, toliau – PAFT) atlikti ne tik pirkimo procedūras, tačiau ir po paskelbto įvykdyto pirkimo tinkamai vykdyti sudarytą pirkimo sutartį pagal konkurso sąlygų ir pačios pirkimo sutarties nuostatas.

„Maloniai primename, kad tiek atsiskaitymo su tiekėjais tvarka, tiek pirkimo sutarties įvykdymo terminai bei pirkimo sutartyje nustatytos netesybos už laiku neįvykdytus įsipareigojimus tiekėjams yra esminės pirkimo sąlygos, todėl jų turi būti griežtai laikomasi“, – pažymi LVPA Projektų vystymo ir vertinimo skyriaus vyriausiasis ekspertas Tomas Vitkauskas.

Vykdant pirkimo sutartį negalima keisti atsiskaitymo tvarkos, jei tuo yra parodomas palankumas tiekėjui. Pavyzdžiui, negalima didinti avanso sumos, mažinti galutinį apmokėjimą, perkeliant mokėtinas sumas į avansinius ar tarpinius apmokėjimus, ar ankstinti galutinį apmokėjimą, jį atliekant iki įrangos sumontavimo ir paleidimo, jei pirkimo sutartyje buvo aiškiai nustatyta, kad sumokama tik tiekėjui atlikus visus įsipareigojimus.

Taip pat pažymima, kad pirkimo sutarties įvykdymo terminai yra esminiai, kurių privalu laikytis. Terminus galima keisti tik pirkimo sutartyje nustatytais atvejais arba iškilus nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, kurių apdairus ir rūpestingas tiekėjas numatyti teikiant pasiūlymą ir sudarant pirkimo sutartį negalėjo ir kurios tiesiogiai trukdo įvykdyti savo įsipareigojimus.

Tačiau tokias aplinkybes turi pagrįsti pats tiekėjas, o jų pagrįstumą turi galėti įrodyti projekto vykdytojas. Kitu atveju termino pratęsimas, kai neskaičiuojami delspinigiai, neatitiktų PAFT nuostatų.

LVPA vertina, ar pirkimo sutarties pakeitimas būtų turėjęs įtakos rinkoje veikiantiems tiekėjams, kurie anksčiau nedalyvavo skelbtame pirkime pagal pirminės siūlytos pirkimo sutarties sąlygas, t. y. ar šie subjektai galimai būtų dalyvavę, jeigu pakeista sąlyga būtų nurodyta pirminėse pirkimo sutarties sąlygose.

Kitaip tariant, vertinama, ar galimai būtų pasikeitęs rinkoje veikiančio tiekėjo ekonominis elgesys ir jis būtų priėmęs sprendimą dalyvauti pirkime, jeigu tokios galimybės anksčiau nerealizavo, arba dalyvautų tame pirkime kitomis sąlygomis, lyginant su tomis, kurioms esant jis pateikė pasiūlymą.

Esant būtinybei keisti sudarytos pirkimo sutarties sąlygas dėl su COVID-19 susijusių aplinkybių, neperkančiosios organizacijos gali atsižvelgti į Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą.

„Bet kuriuo atveju rekomenduojame prieš atliekant pirkimo sutarties pakeitimą arba prieš priimant sprendimą nesilaikyti pirkimo sutarties sąlygos, net jei tai ir neįforminama rašytiniu pirkimo sutarties pakeitimu, tokį sprendimą suderinti su LVPA projektų vadovu“, – pabrėžia T. Vitkauskas.

Primenama, kad už tinkamą pirkimo sutarties vykdymą yra atsakingas pats projekto vykdytojas.

Pranešimą paskelbė: Teresė Staniulytė, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)