Finansai

Rekordiniai Šiaulių banko grupės rezultatai

  • Banko grupė uždirbo 52,6 mln. eurų grynojo pelno
  • Šiaulių bankas pelnė geriausiai klientus aptarnaujančio banko vardą
  • Nuosekliai augo paskolų portfelis
  • Pabaigtas ERPB paskolos konversijos įgyvendinimo procesas

Per 2018 m. Šiaulių banko grupė uždirbo 52,6 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – tai 64 proc. daugiau, palyginus su 2017 m., kuomet uždirbta 32,1 mln. eurų. Ketvirtojo 2018 m. ketvirčio grynasis pelnas siekė 14,1 mln. eurų. Tipinės veiklos rezultatas per metus išaugo 14 proc.

„2018 m. buvo pažymėti reikšmingais pasiekimais – uždirbtas rekordinis grynasis pelnas, nuoseklus tvarių pajamų didėjimas, stabilus paskolų portfelio augimas. Rezultatus gerinti pavyko atsižvelgiant ir operatyviai reaguojant į klientų poreikius bei gerinant paslaugų kokybę – realizuotas prieš keletą metų iškeltas ambicingas tikslas – nepriklausomo slapto pirkėjo tyrimo duomenimis, lyderio poziciją užėmė ir geriausiai klientus aptarnaujančio banko vardą pelnė Šiaulių bankas“, – teigė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Ekonominis šalies augimas, augantis vartojimas bei žemų palūkanų aplinka užtikrino stabilų paskolų portfelio plėtros tempą. Per metus pasirašyta daugiau kaip 700 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių – tai 8 proc. daugiau nei 2017 m. Indėliai išlieka pagrindine banko resursų pritraukimo priemone – indėlių portfelis per metus išaugo 12 proc. ir 2018 m. pabaigoje viršijo 1,8 mlrd. eurų.

 Didėjant kreditavimo apimtims ir išliekant mažiems resursų kaštams, grynųjų palūkanų pajamos per metus išaugo 10 proc. iki 62,8 mln. eurų. Didelis klientų aktyvumas naudojantis banko paslaugomis užtikrino grynųjų paslaugų ir komisinių pajamų augimą – per metus šios pajamos augo 30 proc. ir metų pabaigoje siekė 14,2 mln. eurų. 2018 m. reikšmingai augo ir pelnas iš prekybos valiuta – per metus Šiaulių banko grupė uždirbo 6,9 mln. eurų, t. y. 44 proc. daugiau nei praėjusiais metais.

Didžiąją išlaidų dalį sudarančios darbo užmokesčio išlaidos per metus augo 4 proc. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą informacinių technologijų tobulinimą, su IT susijusios išlaidos per metus išaugo 16 proc.

Konservatyviai vertinant turtą, per 2018 m. apskaityta 7,7 mln. eurų paskolų ir kito turto vertės sumažėjimo nuostolių, iš kurių 2,9 mln. eurų nuostolių pripažinta paskoloms. 1,4 mln. eurų nefinansinio turto nuostolių per ketvirtąjį ketvirtį sudarė dalinis gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ prestižo, atsiradusio 2013 m. įsigyjant bendrovę pagal Ūkio banko turto, teisių, sandorių ir įsipareigojimų perdavimo sandorį, nurašymas.

Šiaulių banko grupė išlaikė aukštą veiklos efektyvumą – tipinės veiklos išlaidų ir pajamų santykis už 2018 m. sudarė 42 proc. Nuosavo kapitalo grąža už 2018 metus siekė 22 proc., o eliminavus netipinę veiklą – viršijo 16 proc. Kapitalo ir likvidumo būklė išlieka tvirta – riziką ribojantys normatyvai vykdomi su derama atsarga.

Pastaraisiais metais ERPB subordinuotos paskolos vertės pokytis turėjo reikšmingos įtakos banko rezultatams, tačiau 2018 metų ketvirtojo ketvirčio rezultatus koregavo paskutinį kartą. 2018 m. pabaigoje buvo užbaigtas ilgai lauktas ir kurį laiką kėlęs tam tikrą neapibrėžtumą ERPB subordinuotos paskolos konversijos procesas. Sustiprėjęs kapitalas sudaro sąlygas bankui toliau plėsti veiklą ir didinti akcijų patrauklumą investuotojams.

Apie Šiaulių banką

1992 m. įsteigtas Šiaulių bankas – didžiausias lietuviško kapitalo bankas. Šiaulių bankas – stabiliai ir nuosekliai augantis finansinis partneris, ypatingą dėmesį skiriantis verslo finansavimo ir vartojimo finansavimo sprendimams. Šiaulių bankas klientus aptarnauja 63-iuose klientų aptarnavimo padaliniuose 38 Lietuvos miestuose. Banko akcijos įtrauktos į NASDAQ biržos Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą.

Pranešimą paskelbė: Mindaugas Biliauskas, UAB Headline agency

(Perskaityta per mėnesį: 16, iš jų šiandien: 1.)