Finansai

RRT priėmė sprendimą dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų tarifų: keliaudami ES, lietuviai duomenimis naudosis pigiau

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) nustatė, kad beveik visų mobiliojo ryšio operatorių teikiamų tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų vartotojai, keliaujantys Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse (ES/EEE), už tarptautinį tarptinklinį ryšį paslaugas mokės kaip namuose – Lietuvoje. Siekiant užtikrinti šalies viduje teikiamų elektroninių ryšių paslaugų tarifų tvarumą,  galimybė taikyti papildomus mokesčius tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugoms (angl. „roaming“) nustatyta tik vienam Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriui – UAB „Teledemai“.

RRT, gavusi virtualus mobiliojo ryšio operatoriaus UAB „Teledema“ prašymą bei vadovaudamasi Reglamento (ES) Nr. 531/2012[1] 6c straipsnio nuostatomis, įvertino tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų teikėjo pateiktus skaičiavimus ir iš naujo nustatė didžiausius leistinus papildomus mokesčius (t. y. didžiausias leistinas papildomas priemokas prie nacionalinių ryšio paslaugų tarifų), jų paslaugų vartotojams keliaujant ES/EEE. Šis sprendimas galios nuo 2022 m. birželio 15 d. iki 2023 m. birželio 14 d.

 UAB „Teledema“ galės taikyti tik tokio dydžio papildomus tarptinklinio ryšio mokesčius, kokių reikia jų patiriamiems nuostoliams kompensuoti, siekiant užtikrinti nacionalinių kainų stabilumą. Ar juos taikyti, ir kokio dydžio, operatorius spręs pats, tačiau jis negalės viršyti RRT nustatytos ribos. 

Mažėjant didmeninėms tarptautinio tarptinklinio ryšio kainoms ES, Lietuvoje toliau artėjama prie pagrindinio Reglamento tikslo – suteikti keliaujantiems europiečiams galimybę visoje ES naudotis mobiliojo ryšio paslaugomis tokiomis pat sąlygomis, kaip ir savo šalyje (angl. roam-like-at-home), bei tuo pačiu – užtikrinti šalies viduje teikiamų elektroninių ryšių paslaugų tarifų stabilumą.

Nuo 2022 m. birželio 15 d. iki 2023 m. birželio 15 d. taikomas maksimalus papildomas mažmeninis tarptautinio tarptinklinio ryšio mokestis:

Nuo 2022-06-15 iki 2023-06-14 leistas maksimalus papildomas mažmeninis tarptinklinio ryšio mokestis (be PVM)*
UAB „Bitė Lietuva“UAB „Teledema“UAB „Tele2“Telia Lietuva, AB
Skambučiai skambintinetaikoma0,013 Eur/min.netaikomanetaikoma
Skambučiai  atsilieptinetaikoma0,013 Eur/min.netaikomanetaikoma
SMSnetaikomanetaikomanetaikomanetaikoma
Duomenų perdavimasnetaikoma1,33 Eur/GBnetaikomanetaikoma

Pastabos. Kainos pateikiamos be PVM.

* Šie maksimalūs papildomų užmokesčių dydžiai buvo patvirtinti RRT, atsižvelgiant į UAB „Teledema“ prašyme nurodytas paslaugų teikimo sąlygas, kurios buvo taikomos galimiems nuostoliams apskaičiuoti. Keičiantis šioms sąlygoms, RRT turi teisę pareikalauti operatoriaus perskaičiuoti taikytinus papildomus mokesčius arba nutraukti jų taikymą.

[1]2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio tinklus Europos Sąjungoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/920.

Pranešimą paskelbė: Rasa Karalienė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)