Finansai

RRT siūlo didinti universaliosios pašto paslaugos tarifus

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) paskelbė nutarimo projektą, kuriame didinami universaliosios pašto paslaugos tarifai, keičiasi korespondencijos siuntų, siunčiamų Lietuvoje, kainodaros principai. Šiuo metu paskelbta viešoji konsultacija, kurios metu pašto rinkos dalyviai ir kiti suinteresuotieji asmenys gali teikti savo siūlymus ir pastabas šiam projektui.

„Vadovaujantis Pašto įstatymu, RRT tvirtina universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus. Įvertinę Lietuvos pašto prašymą dėl šių tarifų kėlimo ir taikomos kainodaros keitimo, siūlome didinti universaliosios pašto paslaugos didžiausius tarifus. Pašto įstatyme numatyta, kad universaliosios pašto paslaugos tarifai turi būti prieinami visiems naudotojams, pagrįsti šios paslaugos sąnaudomis, skaidrūs ir nediskriminaciniai, tad teikdami šį projektą atsižvelgėme į Lietuvos pašto pateiktus duomenis apie šių paslaugų faktiškai patirtas sąnaudas“, – sprendimą aiškina Darius Kuliešius, Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininko pavaduotojas.

Projektu Lietuvoje siunčiamų korespondencijos siuntų tarifai vidutiniškai didinami apie 22 proc., siuntinio tarifas mažinamas 10 proc. už vnt., bet didinamas 56 proc. už kg, atsižvelgiant į Lietuvos pašto pateiktas šių paslaugų 2022 m. teikimo sąnaudas. Be to, atsižvelgiant į Lietuvos pašto siūlymą, atsisakoma Lietuvoje siunčiamų nepirmenybinių korespondencijos siuntų, paliekant tik pirmenybines. Lietuvos paštas siekia užtikrinti, kad visos korespondencijos siuntos, siunčiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje, būtų apdorojamos, skirstomos ir siunčiamos remiantis pirmenybinių pašto siuntų procesu.

„Tikimės, kad toks sprendimas universaliosios pašto paslaugos teikimą padarys skaidresnį ir paprastesnį. Be to, nepirmenybinių korespondencijos siuntų atsisakymo tendencijas matome, analizuodami ir kitų šalių patirtį“, – sako D. Kuliešius.

Projektu taip pat siūloma tarptautinių siunčiamųjų korespondencijos siuntų apdorojimo Lietuvoje tarifo dalį vidutiniškai didinti 56 proc., pašto siuntinio už vnt. tarifo dalį mažinti apie 31 proc., o už kg didinti apie 77 proc. Tarifo dalys apskaičiuotos, atsižvelgiant į 2022 m. faktiškai patirtas sąnaudas.

Projektu nekeičiamas tiek Lietuvoje siunčiamų, tiek tarptautinių pašto siuntų įvertinimo mokestis.

Susipažinti su RRT projektu galite čia: https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/kitos-viesosios-konsultacijos/

============

Universalioji pašto paslauga – teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslauga, kuri už prieinamą kainą turi būti teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams. Universaliąją pašto paslaugą Lietuvoje sudaro visų registruotųjų ir įvertintųjų pašto siuntų, korespondencijos siuntų iki 2 kilogramų, pašto siuntinių iki 10 kilogramų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas bei pašto siuntinių iki 20 kilogramų, gautų iš kitų ES valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių, pristatymas. Universaliąja pašto paslauga nelaikomas pašto siuntų siuntimas dideliais kiekiais, kai yra siunčiama pagal atskirą su siuntėju sudarytą sutartį bei pašto paslaugos turinčios pridėtinę vertę (pvz., per kurjerius ar paštomatus teikiamos pašto paslaugos, kurių pristatymą ir įteikimą galima sekti realiu laiku). Vyriausybės nutarimu, Lietuvos paštas iki 2027 m. yra įpareigotas teikti nustatytos kokybės universaliąsias pašto paslaugas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pažymėtina, kad reguliuojamos tik universaliosios pašto paslaugos (iš esmės teikiamos pašto skyriuose ar metant laiškus į laiškų surinkimo dėžutes viešosiose erdvėse) kainos, o kitų paslaugų (pvz., teikiamų per kurjerius, paštomatus ar pagal atskiras sutartis dideliais kiekiais) kainos yra nustatomos konkurenciniais pagrindais.

Lietuvos pašto pajamos, gautos iš universaliųjų pašto paslaugų teikimo, remiantis paskutiniais 2023 m. I pusm. duomenimis, sudaro apie 24 proc. visų įmonės pašto veiklos pajamų.

Pranešimą paskelbė: Rima Aukštuolytė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)