Finansai

RRT skelbia Lietuvos ryšių sektoriaus 2018 m. duomenis.

2019-07-03 d., Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, bendrosios Lietuvos ryšių sektoriaus, kurį sudaro elektroninių ryšių ir pašto paslaugos rinkos, pajamos 2018 m. toliau augo ir siekė 864,5 mln. Eur bei buvo 4,4 proc. arba 36,7 mln. Eur didesnės nei 2017 m. Ypač ryškus pašto paslaugos rinkos pajamų augimas – 16,3 proc. arba 24,0 mln. Eur, kitos šį sektorių sudarančios rinkos – elektroninių ryšių – pajamos augo kiek lėčiau – 1,9 proc. arba 12,7 mln. Eur. Tokia skirtinga elektroninių ryšių ir pašto paslaugos rinkų augimo dinamika lėmė, kad pagal bendras ryšių sektoriaus pajamas pašto paslaugos pajamų dalis kasmet didėja ir 2018 m. ji siekė 19,8 proc. (2017 m. – 17,8 proc.).

2018 m., kaip ir ankstesniais laikotarpiais, iš visų ryšių sektoriaus pajamų labiausiai augo paslaugų teikėjų pajamos, gautos už mažmenines interneto prieigos paslaugas, teikiamas naudojant judriojo ryšio technologijas. Šių pajamų augimas, vertinant eurais, 2018 m. buvo didžiausias, palyginti su ankstesniais laikotarpiais, ir siekė 159,0 mln. Eur, t. y. 31,8 proc. arba 38,3 mln. Eur daugiau negu 2017 m. Pagal pajamas, gautas už mažmenines interneto prieigos paslaugas, teikiamas naudojant judriojo ryšio technologijas, 2018 m. UAB „Tele2“ užėmė 37,1 proc. rinkos, „Telia Lietuva“, AB – 29,9 proc. rinkos, UAB „Bitė Lietuva“ – 28,2 proc. rinkos, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras – 4,0 proc. rinkos.

Be augančių pajamų, gautų už interneto prieigos, naudojant judriojo ryšio technologijas, paslaugas, stulbinančiais tempais didėja ir perduotų duomenų apimtys: 2018 m. kiekvienas interneto prieigos paslaugų vartotojas vidutiniškai per mėnesį persiuntė 10 GB duomenų (2017 m. apie 7 GB), o bendras judriojo ryšio duomenų „suvartojimas“ Lietuvoje per metus išaugo 58,9 proc. ir 2018 m. siekė 306 183 TB. Didžioji dalis (92,5 proc.) judriojo ryšio duomenų yra perduodama naudojant LTE ir spartesnes technologijas. Šios technologijos pagrindu teikiamos judriojo ryšio paslaugos pasiekiamos beveik visoje Lietuvoje.

Vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių pašto paslaugos rinkos pajamų augimą, yra itin ženklus pašto siuntinių kiekio ir pajamų, gautų už jų siuntimą, didėjimas. 2018 m. už pašto siuntinių paslaugas buvo gauta 95,9 mln. Eur pajamų – tai 12,9 mln. Eur arba 15,5 proc. daugiau nei 2017 m. Toks augimas tiesiogiai susijęs su prekybos internetu populiarumu, kuris didina pašto siuntinių paslaugos paklausą. Pagal pajamas, gautas už pašto siuntinius, didžiausias rinkos dalis 2018 m. pasidalijo UAB „DPD Lietuva“ – 27,4 proc., UAB „Venipak Lietuva“ – 16,3 proc., UAB „DHL Lietuva“ – 9,6 proc.

2018 m. apžvalga apie Lietuvos ryšių sektorių parengta remiantis elektroninių ryšių operatorių ir paslaugų teikėjų bei pašto paslaugos teikėjų RRT pateiktais duomenimis apie 2018 m. vykdytą elektroninių ryšių ir pašto paslaugos teikimo veiklą. Visa 2018 m. Lietuvos ryšių sektoriaus ataskaita yra paskelbta RRT tinklalapyje adresu: https://www.rrt.lt/d/2018-m-lietuvos-rysiu-sektoriaus-ataskaita/

Pranešimą paskelbė: Rasa Karalienė, LR ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

(Perskaityta per mėnesį: 16, iš jų šiandien: 1.)