Finansai

Seimas po svarstymo pritarė siūlymui įtvirtinti bendros valstybės iždo sąskaitos sistemos valdymo modelį

Seimas po svarstymo pritarė naujos redakcijos Valstybės iždo įstatymo projektui Nr. XIVP-711 ir lydimiesiems teisės aktams, kuriais siekiama įtvirtinti bendros valstybės iždo sąskaitos sistemos valdymo modelį.

Kaip projekto pristatymo metu sakė finansų ministrė Gintarė Skaistė, šiuo metu mokėjimams iš valstybės iždo bendrosios sąskaitos vykdyti Finansų ministerija naudojasi Lietuvos banko teikiamomis paslaugomis ir infrastruktūra, o biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai savo funkcijoms įgyvendinti yra atidarę banko sąskaitas komerciniuose bankuose: „Tokiu būdu Finansų ministerijai neprieinama informacija apie lėšų likučius ir laikinai laisvas lėšas komerciniuose bankuose atidarytose sąskaitose, nesudaromos galimybės šias lėšas panaudoti valstybės piniginių išteklių srautams balansuoti bei mažinti skolinimąsi valstybės vardu.“ G. Skaistė taip pat pažymėjo, kad patiriami ir papildomi kaštai už sąskaitų administravimą ir mokėjimų pavedimus dėl Lietuvos banko ir komercinių bankų taikomų įkainių, įskaitant už biudžetinių įstaigų vykdomus tarpusavio mokėjimus, kai jie atliekami iš skirtinguose bankuose esančių sąskaitų.

Bendros valstybės iždo sąskaitos sistemos valdymo modelio įtvirtinimas, ministrės nuomone, leistų didinti valstybės piniginių išteklių valdymo efektyvumą, kontrolę, sudarytų galimybes mažinti trumpalaikį skolinimąsi ir skolinimosi sąnaudas, mažintų banko sąskaitų administravimą ir mokėjimo operacijų išlaidas bei valdyti kredito riziką.

Valstybės iždo įstatyme siūloma nustatyti, kad valstybės ižde gali būti atidaromos dviejų tipų sąskaitos:

1) valstybės iždo pagrindinė sąskaita – valstybės ižde atidarytų sąskaitų, kurios naudojamos valstybės biudžete patvirtintiems asignavimams finansuoti, valstybės pinigų fondų veiklai, taip pat visiems su Valstybės skolos įstatymo ir kitų įstatymų įgyvendinimu atsirandantiems valstybės turtiniams įsipareigojimams vykdyti, ir mokėjimo sistemose, centriniame banke ir finansų įstaigose atidarytų sąskaitų, kurios naudojamos valstybės iždo mokėjimo operacijoms atlikti, visuma;

2) įstaigų tvarkomos sąskaitos, skirtos įstaigų (biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vyriausybė arba jos įgaliota valstybės valdymo institucija; viešųjų įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė, turinti daugiau kaip pusę balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, yra valstybė; valstybės įsteigtų ir valstybės valdomų finansų įstaigų, kurios valdo skatinamąsias finansines priemones ir fondų fondus; subjektų, kaupiančių, naudojančių valstybės pinigų fondų lėšas) lėšoms kaupti ir mokėjimams vykdyti.

Numatoma, kad Finansų ministerija, įgyvendindama valstybės iždo funkcijas, gali disponuoti įstaigos tvarkomoje sąskaitoje esančiomis ir įstaigų savo funkcijoms vykdyti laikinai nenaudojamomis lėšomis, jeigu užtikrina įstaigos teisę netrukdomai disponuoti tomis lėšomis.

Lydimųjų – Sveikatos draudimo įstatymo, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Pensijų kaupimo įstatymo – projektų tikslas yra nustatyti galimybę, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jo rezervo lėšos, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir socialinio draudimo rezervinio fondo lėšos bei Pensijų anuiteto fondo lėšos būtų laikomos valstybės ižde atidarytose sąskaitose. Valstybės skolos įstatymo projekto tikslas – išplėsti skolinimosi valstybės vardu priemones.

Po svarstymo projektams pritarė 98, prieš balsavo du, susilaikė 24 Seimo nariai.

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 2, iš jų šiandien: 1.)