Finansai

Seimas svarstys šalies vadovo teikiamą Korupcijos prevencijos įstatymo projektą

Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Darius Kuliešius Seimui pristatė šalies vadovo teikiamą naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymo projektą Nr. XIIIP-5042 ir lydimuosius teisės aktus. Pasak vyriausiojo patarėjo, jeigu Korupcijos prevencijos įstatymo projektas sulauktų Seimo palaikymo, jis taptų pagrindu sprendžiant įsisenėjusias korupcijos problemas Lietuvoje: „Korupciją matome kaip valstybės organizmo vėžį, trukdantį stiprinti Lietuvos nacionalinį saugumą, stabdantį ekonomikos, socialinės, sveikatos politikos bei kitų strateginių sričių vystymąsi.“

Pasak D. Kuliešiaus, pagrindinė dabartinio teisinio reguliavimo problema yra tai, kad galiojantis Korupcijos prevencijos įstatymas stokoja sisteminio požiūrio ir neužtikrina rezultatyvaus, praktinio prevencijos įgyvendinimo, tad teikiamu projektu šalies vadovas siekia esminių pokyčių formuojant Lietuvos antikorupcinę aplinką.

„Pagrindiniai siūlomo naujo korupcijos prevencijos reguliavimo tikslais yra šie: kurti antikorupcine aplinką Lietuvoje, skatinant subjektų savanorišką veiklą ir įsitraukimą, diegti principą, reiškiantį, kad už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą visų pirma atsakingos pačios įstaigos. Kurti naujas ir atnaujinti esamas pasiteisinusias korupcijos prevencijos priemones. Pamatuoti ir palyginti atsparumo korupcijai veiklos rezultatus, puoselėti ir didinti privataus, viešojo ir visuomenės antikorupcinį sąmoningumą. Atnaujinti atsparumo korupcijai priemones, vykdančių subjektų sistemą, nurodyti jų teises, pareigas ir atsakomybę“, – sakė šalies vadovo atstovas.

Korupcijos prevencijos įstatymo projekte siūlomos penkios naujos prevencijos priemonės, tobulinamas aštuonių galiojančių priemonių reglamentavimas ir atsisakoma dvejų prevencijos priemonių. Įstatyme numatoma įtvirtinti šias naujas korupcijos prevencijos priemones: korupcijos rizikos valdymo vertinimą, atsparumo korupcijai lygio nustatymą, elgesio standartų diegimą, viešojo sektoriaus subjekto antikorupcinę politiką, kompleksinę atsparumo korupcijai analizę, kreipimąsi dėl teisės aktų keitimo ar pripažinimo netekusiais galios.

Korupcijos prevencija siūloma laikyti sistemingą veiklą, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Įstatymo projektu siūloma įstatymą papildyti naujomis atsparumo korupcijai lygio nustatymo, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, korupcijos rizikos analizės, korupcijos rizikos valdymo, teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo sąvokomis, kurios apibūdina korupcijos prevencijos priemones, įtvirtintas šio įstatymo atitinkamuose straipsniuose.

Korupcijos prevencijos įstatymą siūloma papildyti naujais principais, kuriais turi būti vadovaujamasi vykdant korupcijos prevenciją. Vienas esminių principų, kuriuo iš esmės grindžiama naujai siūloma korupcijos prevencijos sistema, yra subsidiarumo principas, reiškiantis, kad aktyvi savarankiškos įstaigos kontrolė (atitinkami veiksmai) turi būti taikoma, kai nustatyti korupcijos rizikos veiksniai negali būti pašalinti vien tik viešojo sektoriaus subjekto, kuris savarankiškai įstaigai yra pavaldus ir (ar) priskirtas pagal valdymo sritį, pastangomis arba tos pastangos nėra pakankamos, arba veiksmingos.

Korupcijos prevencijos įstatymo ir lydimųjų Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo ir Administracinių bylų teisenos įstatymo projektams (atitinkamai Nr. XIIIP-5042, Nr. XIIIP-5043,Nr. XIIIP-5044 po pateikimo pritarė 75, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė vienas Seimo narys. Pagrindiniu pirmų dviejų klausimų svarstyme paskirtas Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, Administracinių bylų teisenos įstatymo projekto svarstymui pagrindiniu paskirtas Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Projektus Seimo posėdyje svarstyti numatoma spalio 20 d.

 

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

(Perskaityta per mėnesį: 8, iš jų šiandien: 1.)