Finansai

Seimas svarstys siūlymus didinti biudžetinių įstaigų ir pedagoginių darbuotojų atlyginimus

2022 m. spalio 11 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 Seimas pradėjo svarstyti socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės pristatytas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo pataisas, kuriomis numatoma didinti minimalius ir maksimalius biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus. Tokiu būdu siekiama sudaryti sąlygas mokėti teisingą darbo užmokestį, kad nustačius 840 eurų MMA ir 186 eurų pareiginės algos bazinį dydį, minimalūs kvalifikuotų darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai būtų didesni už nekvalifikuotų darbuotojų darbo užmokestį.

Maksimalius pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų dydžius numatoma didinti, siekiant atliepti matomą tendenciją, jog dalis biudžetinių įstaigų darbuotojų jau yra pasiekę maksimalias koeficientų ribas.

A, B ir C lygio pareigybių minimalius koeficientus siūloma padidinti nuo 10 iki 12 proc. Pareiginės algos pastoviosios dalies padidinimas apie 0,5 koeficiento paliestų daugiau kaip 25 tūkst. darbuotojų ir jiems darbo užmokestis padidėtų 98–158 eurais.

„Biudžetinėse įstaigose darbuotojų, išskyrus pedagoginius darbuotojus, kurie gauna minimalius koeficientus dirba apie 25 tūkst. 2023 m. šių darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis, įvertinus ir tai, kad bazinis dydis didėja iki 186 euro, padidėtų A ir B lygio darbuotojams nuo 120,6 iki 122 eurų, C lygio darbuotojams nuo 97,9 iki 99,4 eurų, administracijos padalinių vadovams ir jų pavaduotojams – nuo 142,6 iki 150,6 eurų, įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams – nuo 153,6 iki 158,1 eurų“, − pažymima dokumento aiškinamajame rašte. Koeficientams padidinti biudžetinėse įstaigose planuojama skirti 30 mln. eurų.

Teikiamomis pataisomis mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, auklėtojų, koncertmeisterių, akompaniatorių ir kitų pagalbos mokiniui specialistų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus numatoma padidinti 9 proc., kad jų pareiginė alga (kartu su bazinio dydžio padidinimu iki 186 eurų) nuo 2023 m. sausio 1 d. išaugtų 12 proc.

Mokyklų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus planuojama padidinti 18,1 proc., kad mažiausias mokyklos vadovo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 2023 m. būtų 30 proc. didesnis už didžiausią mokytojo koeficientą (dabar atotrūkis – 20 proc.). Jų pareiginė alga (kartu su bazinio dydžio padidinimu iki 186 eurų) nuo 2023 m. sausio 1 d. išaugtų 21,4 proc. Tokiu pačiu dydžiu siūloma didinti ir mokyklų vadovų pavaduotojų bei ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, taip pat švietimo pagalbos įstaigų vadovaujančių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies minimalias koeficientų ribas ir atsisakyti pareiginės algos pastoviosios dalies maksimalių koeficientų ribų, užtikrinant, kad naujieji koeficientai būtų ne mažesni nei šiuo metu nustatytos maksimalios intervalų ribos.

Pritarus teikiamam projektui, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų pareiginė alga padidėtų nuo 162 iki 227 eurų, auklėtojų, koncertmeisterių akompaniatorių – nuo 124 iki 144 eurų, mokyklų vadovų – nuo 485 iki 574 eurų, jų pavaduotojų ugdymui – nuo 473 iki 489 eurų, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų – nuo 412 iki 453 eurų, švietimo pagalbos įstaigų vadovų – nuo 101 iki 496 eurų, jų pavaduotojų – nuo 84 iki 448 eurų.

Kaip pažymima projekto aiškinamajame rašte, pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų pakeitimams įgyvendinti 2023 m. valstybės biudžeto projekte numatyta 147,2 mln. eurų. Nuo 2023 m. sausio 1 d. darbo užmokestis padidėtų daugiau kaip 60 tūkst. pedagoginių darbuotojų.

Po pristatymo už šį projektą (Nr. XIVP-2142) vieningai balsavo 113 Seimo narių. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Socialinių reikalų ir darbo komitete, papildomais – Biudžeto ir finansų, Švietimo ir mokslo bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetuose. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti lapkričio 10 d.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas

(Perskaityta per mėnesį: 1, iš jų šiandien: 1.)